Socjologia - strona 17

note /search

Naród, grupa etniczna notatki z wykładu 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1386

Naród, grupa etniczna Powstanie nowoczesnego narodu. Etniczność to świadomość podziału my i oni oraz poczucie tożsamości grupowej (przekonanie o własnej odrębności ) Elementy grupy (zbiorowości) etnicznej: - nazwa grupy - przekonanie o wspólnym pochodzeniu ( wspólna genealogia ) - wspólna pamię...

Działania, interakcje i stosunki społeczne - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1827

Działania, interakcje i stosunki społeczne. Zachowanie - zewnętrznie obserwowany ruch fizyczny. Działanie - zachowanie, z którym związane jest znaczenie motywacyjne i kulturowe. Działanie społeczne - działanie, w którym bierze się pod uwagę rzeczywiste lub spodziewane reakcje partnera i według te...

Podstawy socjologii - ćwiczenia 03.12.09

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Podstawy socjologii - ćwiczenia 03.12.09 Zachowania zbiorowe - stosunkowo duża liczba ludzi znajdujących się w niejasnej sytuacji Tłum - grupa ludzi mająca ten sam obiekt zainteresowania Rodzaje tłumu: Przypadkowy - spontaniczność, te same wydarzenie Protestujący - zorganizowany, posiada konkret...

Podstawy socjologii - ćwiczenia 05.11.09

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Podstawy socjologii - ćwiczenia 05.11.09 Grupy i organizacje społeczne Grupa pierwotna - Charles Horton Cooley - grupa odznaczająca się ścisłym zespoleniem jednostek poprzez stosunki osobiste (face to face) i współpracę Cechy grupy: - względ...

Podstawy socjologii - ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Teorie zmian społecznych. Zmiana społeczna - istotne zmiany wzorów kultury i struktury społecznej, które znajdują odbicie w zachowaniach społecznych Teoria ewolucjonistyczna (Spencer) - każda zmiana jest postępem, przejściem od systemu prostszego do bardziej złożonego. Ograniczenie interwencji pań...

Podstawy socjologii - ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1288

17.12.09 Teorie ruchów społecznych Teoria upośledzenia Teoria społeczeństwa masowego Teoria napięcia strukturalnego Teoria mobilizacji zasobów Ad. 1 - teoria upośledzenia (deprywacji) - duża liczba jednostek czuje się pozbawiona tego co uważa za niezbędne dla swojego szczęścia i dobrobytu (Mark...

Podstawy socjologii - ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Podstawy socjologii - ćwiczenia 18.11.09 Stratyfikacja - charakterystyka, teorie i funkcje. „Stratyfikacja społeczna (uwarstwienie społeczne) - ustawienie różnych kategorii społecznych w pewnym hierarchicznym porządku, który pociąga za sobą ...

Podstawy socjologii - ćwiczenia 22.10.09

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

Podstawy socjologii - ćwiczenia 22.10.09 Czym jest socjologia? Socjologia - nauka o strukturze społeczeństwa, bada zachowania społeczne człowieka, posiada system pojęć i podejmuje badania Społeczeństwo - zbiór ludzi o wspólnej kulturze jaką przekazują kolejnym pokoleniom, o wspólnym terytorium i w...