Prawo konstytucyjne - strona 17

note /search

Prawo konstytucyjne - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

), który określa, że pomówienia o komunizm, faszyzm, neonazizm można otrzymywać karę więzienia - problem w badaniach naukowych Kwestia marszy równości Ortodoksja porządku prawnego - restrykcja

Prawo konstytucyjne - wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

d. Kwestia niepodległości - terytorium, istnienie, nawiązywanie stosunków z innymi podmiotami i uznanie przez nie Suwerenność - sprawowanie władztwa politycznego Art. 90 - możliwość użycia suwerena dla ratyfikacji umowy międzynarodowej, prezydent wtedy powinien ja podpisać Ustawa o referendum z 2...

Prawo konstytucyjne - wykład 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

- „tezy dotyczące zmian konstytucyjnych wysłane do parlamentu” - Donald Tusk obiecuję wybór prezydenta - jego kompetencje, zwierzchnik sił zbrojnych RBN - uznana jako niepotrzebna, organ półmartwy ~BBN - organ obsługujący administracyjnie RB...

Prawo konstytucyjne - wykład 9

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

146 Rada Ministrów przygotowuję koncepcję polityki państwa, wdraża ją, kontroluje odpowiada za nią. Prezes RM winien informować o tym prezydenta RP, który może zwołać RG. Rada Gabinetowa nie ma uprawnień Rady Ministrów. Prezydent RP może ...

Źródła prawa krajowego a unijnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

18. źródła prawa krajowego a źródła prawa unijnego Prawo pierwotne: układy tworzące Wspólnoty Europejskie i UE, aneksy do nich, traktaty je nowelizujące, traktaty o przystąpieniu nowych państw do wspólnot, traktaty z państwami nienależącymi do wspólnot. Praw wtórne obejmuje akty stanowione przez...

Akty prawa miejscowego - Samorząd Terytorialny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Akty Prawa Miejscowego Akty prawa miejscowego mogą określać prawa i obowiązki wskazanych w nich podmiotów, a w szczególności obywateli. Jednak zakres terytorialny obowiązywania wszystkich rodzajów aktów prawa miejscowego ogranicza się tylko do obszaru na jakim działają organy danego szczebla i rodz...

Charakter i skutki orzeczeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

101. Charakter i skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Charakter orzeczeń: TK orzekając jest związany granicami wniosku, pytania prawnego, a także skargi konstytucyjnej. Orzeczenie zapada większością głosów, natomiast sędzia, który nie zgadza się z większością może przed ogłoszeniem orzeczeni...

Istota przekazania kompetencji organów władzy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

61. Istota przekazania kompetencji organów władzy państwowej w trybie art. 90 Konstytucji RP NALEŻY TAKKŻE DOCZYTAĆ W PODRĘCZNIKU O PROCEDURZE PRZEKAZANIA KOMPETENCJI TK; „suwerenność RP i jej niepodległość, rozumiana jako odrębność bytu państwowego Polski w jej obecnych granicach, w warunkach cz...

Założenia Kodeksu Wyborczego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2016

69. Reforma systemu wyborczego w RP - podstawowe założenia Kodeksu Wyborczego Uchwalony 5 stycznia 2011r, wchodzi w życie 1 sierpnia 2011r. Jeden akt prawny, uchyli do tej pory wszystkie ordynacje wyborcze, poza regulacjami dotyczący...

Koncepcja wolności i praw podstawowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

29. Koncepcja wolności i praw podstawowych -prawa wolnościowe, wyznaczone przez normy prawa pozytywnego sfery zachowań ssię jednostki, wolne od ingerencji ze strony państwa oraz innych podmiotów, -prawa negatywne, nakaz zaniechania pode...