Prawo cywilne - strona 17

Bardzo dokładny skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 1414

WSTĘPNIAK 1. Skrypt ten jest zbiorem całości materiału z części ogólnej polskiego Prawa Cywilnego 2. Skrypt jest streszczeniem materiału z książek Z. Radwańskiego i A. Woltera, pominięte zostały długie i nieistotne wywody autorów 3. Skrypt zawiera: - informacje z wykładów dr. hab. T. Sokołowsk...

Prawo cywilne, umowy - wykład IV

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1407

in. zagadnienia takie jak: wykonywanie umów, terminy wykonania umowy, sposób wykonywania umowy, odstępstwa od zasady pacta sunt servanda, ingerencja sądu w treść umowy, waloryzacja umowna, odsetki a umowa. WYKONYWANIE UMÓW Art. 354. § 1. Dłużn...

Prawo cywilne, umowy - wykład V

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694

in. zagadnienia takie jak: odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, . istnienie ważnego zobowiązania, nie wykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania, zwłoka dłużnika, zwłoka wierzyciela, szkoda po stronie wierzyciela, wina po stronie dłużnika, związek przyczynowy pom...

Prawo cywilne - opracowanie (umowy)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3409

in. zagadnienia takie jak: sposoby zawierania umów, rodzaje umów, umowy o świadczenie usług, umowy o korzystanie z rzeczy, zdolność do czynności prawnych, zdolność prawna, rodzaje osób prawnych, prawa rzeczowe, solidarność dłużników, bezpodstawne wzbogacenie. SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓWOferta, przetarg...

Prawo cywilne - główne zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1617

SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW Oferta, przetarg, rokowania, umowa przedwstępna OFERTA To propozycja zawarcia oznaczonej umowy. Składający to – oferent, adresat to – oblat. Oferta jest oświadczeniem woli oferenta ( jednostronna czynność prawna), zawierająca istotne postanowienia umowy – które przesąd...

Notatki prawo

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr Piotr Sadowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792

"• Stosunek prawny Jest to stosunek społeczny uregulowany przez prawo powstający pomiędzy podmiotami prawa, powodujący powstanie pomiędzy nimi określonej więzi polegającej na tym, że podmioty te maja wobec siebie wobec siebie w określonej sytuacji wynikającej z normy prawnej określone upraw...

Test z Prawa (Roszczynialski), odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Krzysztof Roszczynialski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 8309

Test wraz z odpowiedziami z przedmiotu: Prawo cywilne, prowadzący: mgr Krzysztof Roszczynialski, uczelnia: WSZiB w Krakowie, zwiera 10 stron. ...1. Odsetki od odsetek: a) mogą być naliczane i dochodzone od dnia wniesienia pozwu do sądu; b) mogą być naliczane i dochodzone za cały okres pozosta...

Umowa przedwstępna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3010

Na 2 stronach znajdziemy krótki opis, czym jest umowa przedwstępna, jaką formę powinna przybrać taka umowa, na co trzeba zwrócić uwagę podpisując ją. Znajdują się tutaj również informacje co do ważności umowy oraz roszczeniach. Umowa przed...

Prawo rzeczowe - materiały, 30 stron

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4872

Dokument zawiera materiały z przedmiotu prawo cywilne. Notatka ma 30 stron i porusza zagadnienia takie jak: znaczenie przedmiotowe, znaczenie podmiotowe, rodzaje pożytków, prawa pośrednie, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, podziały praw rzeczowych, treść, zakres i wykonywanie wł...

Prawo cywilne - egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

  1.  W  dniu  12  marca  2012  r.  na  giełdzie  samochodowej  we  Wrocławiu  Jan  B.  zawarł  z  Marią  C.  umowę  sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra, rok produkcji 2005, nr rej. DW 01234. Umowa miała  formę ustną i postanowiono...