Ekonomia - strona 17

note /search

Podstawy ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 11312

Tematy opracowania są następujące. Pojęcie i przedmiot ekonomii: ekonomia jako nauka społeczna, relacje z innymi dziedzinami nauki. Ekonomia i jej podstawowe problemy: rodzaje dóbr, podejmowanie decyzji w warunkach ograniczoności zasobów i nieograniczonych potrzebach, efektywność produkcji, możliwo...

Ekonomia - wykłady, ćwiczenia, dr Adamczyk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4088

Dokument ma 24 strony i porusza zagadnienia takie jak: polityka równości szans na kształtowanie się nierówności, liberalizacja, uelastycznienie i segmentacja rynku pracy, strategia niskich płac i niskich kosztów pracy, ekspansja zatrudnienia socjalnego, wzorzec kontynentalny,

POLITOLOGIA Ekonomia - wykłady, ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3465

Ponadto w notatce pojawiają się też takie zagadnienia jak: skale podatkowe, cechy podatków, podział podatków, efekt wypierania, automatyczny stabilizator koniunktury, pieniądz, funkcje pieniądza, cechy pieniądza, rodzaje pieniądza, system bankowy, Bank Centralny, popyt na

Wykłady z ekonomi notatki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2254

Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym kto należał do głównych przedstawicieli merkantylizmu, jakie funckje pełni ekonomia, jakie są formy pieniądza, jakie są funkcje pieniądza, jakie są rodzaje banków, czym jest inflacja, jakie są główne teorie inflacji, jakie są koszty inflacji. Pows...

WYKŁAD- CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA PODAŻ, MODEL PAJĘCZYNY, FUNKCJE CEN W G...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 8036

doc jego długość to 4 strony. Tematyka poruszana w notatce jest następująca: definicja podaży, krzywa podaży, czynniki wpływające na wielkość podaży, cena równowagi, podel pajęczyny, funkcje cen w gospodarce rynkowej, podaż a czynnik czasu, okres infrakrótki, okres krótki, okres dług. Notatka wyjaśn...

WYKŁAD- ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY, WSKAŹNIKI ELASTYCZNOŚCI

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 6195

doc. Tematyka obejmuje poniższe zagadnienia: elastyczność popytu i podaży - wzory i przykłady obliczeniowe, elastyczność cenowa popytu, popyt elastyczny, popyt nieelastyczny, popyt doskonale elastyczny. Ponadto, notatka wyjaśnia Czynniki wpływające na występowanie współczynnika elastyczności cenowej...

WYKŁAD- PRZEDSIĘBIORSTWO, AKCJA A OBLIGACJA

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2674

Wykłady przeprowadzone przez prof. Annę Krajewską z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki wprowadzenie do mikroekonomii i makroekonomii. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 3 strony. Notatka zawiera omówienie następujących tematów: pojęcie przedsiębiorstwa, rodzaje Przedsiębiorstwa, rozmi...

WYKŁAD- RACHUNEK WYNIKÓW, ROLA ZYSKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE, KOSZTY W OKR...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5726

Wykłady przeprowadzone przez prof. Annę Krajewską z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest wprowadzenie do mikroekonomii i makroekonomii. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 3 strony. Notatka zawiera omówienie następujących tematów: rachunek wyników, rola zysku w przedsiębiorstwie, Bi...

WYKŁAD- Czynniki określające poziom i wzrost dochodu narodowego. Postę...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4088

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Jolanta Młodawska z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki są czynniki określające poziom i wzrost dochodu narodowego. Plik zapisany jest w formacie .docx, zawiera 5 strony. Notatka zawiera omówienie następujących tematów: Dochód narodowy, dochód narodowy w dłu...

Własna firma pytania i odpoiwedzi wykład

 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2744

Tematem notatki z Ekonomii jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej (na podstawie wykładu, który prowadzi dr Stanisław Suchacki). Notatka w formacie docx - 5 stron tekstu. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: rachunek ekonomiczny w firmie turystycznej, kompleksowy rachunek...