WYKŁAD- Czynniki określające poziom i wzrost dochodu narodowego. Postęp techniczny.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4081
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD- Czynniki określające poziom i wzrost dochodu narodowego. Postęp techniczny. - strona 1 WYKŁAD- Czynniki określające poziom i wzrost dochodu narodowego. Postęp techniczny. - strona 2 WYKŁAD- Czynniki określające poziom i wzrost dochodu narodowego. Postęp techniczny. - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Jolanta Młodawska z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki są czynniki określające poziom i wzrost dochodu narodowego. Plik zapisany jest w formacie .docx, zawiera 5 strony. Notatka zawiera omówienie następujących tematów: Dochód narodowy, dochód narodowy w długim i krótkim okresie, determinanty poziomu i tempa wzrostu dochodu narodowego, Podejście podażowe, problematyka postępu technicznego, Podaż, postęp techniczny, Potencjał produkcyjny, Zasoby pracy, Wielkość zasobów pracy, Kapitał, kapitał rzeczowy. Notatka zawiera także poniższe zagadnienia: Kapitał finansowy, ziemia, Funkcja produkcji, współczynnik kapitałowy, współczynnik efektywności kapitału, wydajność, pracochłonność, techniczne uzbrojenie pracy współczynniki przyrostowe, Funkcja produkcji, Tempo, dynamika wzrostu, Technika produkcji, zmiana techniki produkcji, Etapy postępu technicznego, Rodzaje postępu technicznego, Izokwanta, Izokoszta.

Temat: Czynniki określające poziom i wzrost dochodu narodowego. Postęp techniczny.
Dochód narodowy to zagadnienia dotyczące jego poziomu i wzrostu można rozpatrywać w 2 okresach:
Długi- okres taki, w którym mogą być dokonywane inwestycje. Inwestycje to przyrost elementu majątku trwałego, który dokonuje się w czasie. Okres budowy inwestycji jest różny, w rożnych gałęziach przemysłu. Zawsze jest czas potrzebny, aby powstały nowe środki trwałe. Okres powyżej 1 roku. Charakterystyczne jest podejście podażowe. W okresie długim faktyczny dochód narodowy określony jest przez zasoby czynników produkcji oraz efektywność wykorzystania tych zasobów, czyli wydajność zasobów. W długim okresie to na przykład problematyka dostępności surowców, problemy demograficzne, problemy ochrony środowiska. O przede wszystkim praca, kapitał i ziemia. Tutaj te czynniki SA ograniczone, ale staramy się zwiekszać zasoby oraz efektywność ich wykorzystania, czyli problemy postępu technicznego, gospodarka oparta na wiedzy, nowe technologie, pozyskiwanie nowych źródeł surowców. Pojawiają się tu bariery wzrostu z gospodarczego, które wynikają z ograniczoności zasobów ludzkich, ale jednocześnie staramy się te bariery przezwyciężać przez rozwój edukacji, powstanie nowych technologii, nowych źródeł pobierania surowców.
Krótki- podejście popytowe to jest krotko okresowe. Zakładamy, że nie ma inwestycji. Nacisk idzie na popyt. Dysponujemy danym potencjałem wytwórczym. Nie możemy go powiększyć, bo powiększenie oznacza inwestowanie. Poziom faktycznego dochodu narodowego określany jest przez wielkość agregatowego popytu na towary. Oznacza to, że stopień wykorzystania maszyn, urządzeń, linii montażowych, siły roboczej zależy od istniejącego popytu. Jeżeli popyt całościowy (agregatowy) jest Duzy, wtedy przedsiębiorcom opłaca się produkować. Wielkość popytu globalnego, agregatowego na dobra i usługi decyduje o wielkości wytworzonego dochodu narodowego. Jeżeli jest wysoka koniunktura i popyt globalny, to przedsiębiorcy wykorzystują istniejący aparat wytwórczy w dużym stopniu. Wprowadzają drugą, trzecią zmianę produkcji, sprowadzają surowce z dalszych odległości, wprowadzają usprawnienia w organizacji pracy, wysokie premie, nowe rozwiązania wynagrodzeniowe, tak, aby zwiększyć produkcje, bo jest popyt. Duzy popyt jest gwarantem wysokich zysków. Tak jest w sytuacji wysokiej koniunktury. W momencie recesji, kryzysu gospodarczego, złej koniunktury popyt globalny jest mały. Przedsiębiorcom wtedy nie opłaca się tak dużo produkować. W okresie recesji popyt

(…)

… ich wykorzystania.
Zasoby pracy- obejmują osoby w wieku produkcyjnym zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na warunkach typowych dla danej gospodarki. Warunki typowe dla danej gospodarki oznaczają przede wszystkim przeciętne wynagrodzenie. Wielkość zasobów pracy zależy od:
Liczby osób w wieku produkcyjnym
Współczynnika aktywności zawodowej, który oznacza liczbę osób w wieku produkcyjnym, która jest gotowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz