Międzynarodowy handel towarami a dochód narodowy .

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowy handel towarami a dochód narodowy . - strona 1 Międzynarodowy handel towarami a dochód narodowy . - strona 2 Międzynarodowy handel towarami a dochód narodowy . - strona 3

Fragment notatki:

Wykład VIII Międzynarodowy handel towarami a dochód narodowy Handel zagraniczny a dochód
Dochód z handlu międzynarodowego jest częścią dochodu narodowego
Wyodrębniamy dochód pod postacią:
PKB z amortyzacją
PKN = PKB - ekonomiczne zużycie majątku trwałego
Ujęcia korzyści z handlu międzynarodowego:
Mikroekonomiczne mają charakter statyczny
Makroekonomiczne Dochód narodowy
Dochód narodowy określony w formie brutto (z amortyzacją) nazywamy produktem narodowym brutto
Produkt narodowy netto nosi nazwę dochodu narodowego
Gospodarka zamknięta Y = K + I + G lub Y = K + 0 + G; I = O
I - inwestycje
O = oszczędności
Gospodarka otwarta
Y = K + I + G + Ex - Im
Ex - Im = D - saldo handlu zagranicznego
Sposoby zwiększania dochodu z handlu międzynarodowego:
Szybszy wzrost importu niż eksportu
Poprawa efektywności gospodarowania
Ujemne saldo handlu zagranicznego D(-) = Im - Ex 0
Ujemne saldo może być finansowane przez:
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich lub portfelowe
Kredyty kupieckie i kredyty zagranicznych banków handlowych
Kredyty państwowe i instytucji międzynarodowych
Pomoc zagraniczna
Transfery zagraniczne
Spadek rezerw dewizowych państwa
Może wywołać skutki recesyjne
Dodatnie saldo handlu zagranicznego:
D (+) = Ex - Im 0 Dodatnie saldo może być finansowane przez
Eksporterów, którzy wykorzystują wtedy część należności za sprzedane towary za granicą, np. pozostawiając je na rachunkach bankowych, dokonując inwestycji bezpośrednich bądź portfelowych
Banki handlowe, które odkupują dewizy od eksporterów i pozostawiają je za granicą w formie własnych inwestycji
Państwo, które wykonuje nadwyżkę od banków handlowych i powiększa o nią swoje rezerwy walutowe lub nabywa inne aktywa za granicą
Może wywołać presję inflacyjną
Dochód z handlu zagranicznego
Dochód sensu largo zwany także dochodem z międzynarodowego podziału pracy może być ustalany przez różnicę między iloczynem wydajności pracy i zatrudnienia w danym kraju w warunkach gospodarki otwartej a iloczynem wydajności pracy i zatrudnienia w tym kraju w warunkach gospodarki zamkniętej
Dochód sensu stricte zwany również dochodem z handlu zagranicznego określany jest przez różnicę między iloczynem wydajności pracy i zatrudnienia w danym kraju przy produkcji towarów eksportowanych a iloczynem wydajności pracy i zatrudnienia w tym kraju przy produkcji towarów zastępujących import … a wzory Se sprawdź


(…)

… zjawisko przyspieszania zmian koniunkturalnych w gospodarce i stanowi relację między inwestycjami pobudzonymi a przyrostem popytu konsumpcyjnego, którego odpowiednikiem jest przyrost dochodu narodowego
Beta = Ii/ delta Y
Ii - inwestycje pobudzone = indukowane = niezależne
Akcelerator oznacza o ile jednostek wzrośnie majątek produkcyjny, jeżeli popyt konsumpcyjny wzrośnie o jednostkę
Mnożnik eksportowy ke…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz