Wykład - Wzrost gospodarczy i jego determinanty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
Wykład 5
Wzrost gospodarczy i jego determinanty.
Wzrost gospodarczy należy rozumieć jako wzrost produkcji w gospodarce jako całości. Ten wzrost należy odróżnić od rozwoju gospodarczego, który obejmuje:
nie tylko wzrost produkcji w gospodarce, ale też jakościowe zmiany dotyczące systemu społeczno - gospodarczego
dotyczy aspektów wzrostu gospodarczego w odniesieniu do struktur gospodarczych
Dokonując analiz wzrostu gospodarczego ważne jest określenie mierników mierzących ten wzrost i okresów, dla których jest badany, choć zazwyczaj zmiany produkcji liczymy w odniesieniu do jednego roku.
Najbardziej rozpowszechnionym miernikiem jest stopa wzrostu produkcji ( tempo wzrostu produkcji ). Możemy ją ująć jako różnicę między wzrostem produkcji jaki nastąpi między okresem poprzednim, a obecnym w stosunku do okresu wyjściowego:
G = = *100 %
Y - oznacza przyrost produkcji między okresem końcowym a wyjściowym;
Y­0 - wielkość produkcji w okresie wyjściowym;
Y1 - wielkość produkcji w okresie końcowym
W obliczeniach stopy wzrostu produkcji interesują nas wielkości w ujęciu relatywnym, dlatego też do obliczenia tego wskaźnika przyjmujemy ceny stałe z okresu wyjściowego.
Charakterystyczne jest to, że dla okresu 1990 - 97 największy przyrost miała Polska ( wzrost z -12 do 7 %) oraz Słowacja, USA i Węgry.
Determinanty wzrostu dochodu narodowego w długim okresie czasu.
Do rozpatrzenia tej kwestii niezbędne jest wprowadzenia pojęcia produkcji potencjalnej i faktycznej.
produkcja potencjalna
Wielkość produkcji produkcja realna
czas
Produkcja faktyczna oznacza produkcję faktycznie wytworzoną w danej gospodarce, a jej poziom jest wyznaczony przez rozmiary popytu. Natomiast produkcja potencjalna to taka produkcja, którą dana gospodarka może wytworzyć przy pełnym wykorzystaniu zasobów i czynników produkcji i jest ona określana jako produkcja maksymalna.
W analizach przyjmuje się, że długi wzrost gospodarczy jest uzależniony od poziomu wzrostu produkcji potencjalnej. Warunkiem wzrostu produkcji potencjalnej jest powiększenie zdolności wytwórczych gospodarki, które decydują o jej wzroście. Takie ujęcie wzrostu gospodarczego jest określane jako ujęcie podażowe. Do podstawowych czynników produkcji zaliczamy:
siłę roboczą
kapitał
ziemię wraz z jej zasobami


(…)

… wykorzystania produkcji możemy zdefiniować w dwojaki sposób:
jak przy danych zasobach wytworzyć większą ilość produktów jak wyprodukować tę samą ilość produktów przy mniejszych zasobach
Zależność tą możemy zapisać, że dochód narodowy jest funkcją zatrudnienia, kapitału jakim dysponuje gospodarka i stanu techniki ( postępu technicznego ):
Y = f ( Z, K, A )
W badaniach udowodniono, że wzrost liczby zatrudnionych…
… zmniejszeniu.Jeżeli tendencja ta wystąpi w gospodarce to mamy do czynienia z prawem malejącej produkcyjności krańcowej.
Krańcowy produkt pracy
KPP1 KPP0 Na wykresie tym dochodzi do przesunięcia linii krańcowego produktu pracy w górę, co jest wynikiem wzrostu postępu technicznego. Oznacza to, że przy tym samym zatrudnieniu gospodarka jest w stanie osiągnąć wyższy poziom krańcowego produktu pracy.
Wzrost dochodu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz