Postępowanie cywilne - strona 17

note /search

Zdolność sądowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

ZDOLNOŚĆ SĄDOWA Bezwzględna przesłanka procesowa, jej naruszenie skutkuje nieważnością postępowania, zawsze jest zdolnością pełną Każda osoba może być bez ograniczeń podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych i im podobnych Zdolność do t...

Zwolnienie od kosztów sądowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH Art. 94 - 118 ustawy o kosztach sądowych, całkowite, częściowe, podmiotowe, przedmiotowe, mieszane Z mocy ustawy Strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w s...

Podstawy postępowania cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PODSTAWY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 08.10.2015 Postępowanie cywilne – jest to prawnie zorganizowana działalność sądu i innych organów państwowych z udziałem zainteresowanych podmiotów, której głównym przedmiotem jest sprawa cywilna. Sprawa cywilna – pojęcie – należy odwołać się do art.1 podstępowani...

Informacja o braku zamówionego towaru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

INFORMACJA O BRAKU ZAMÓWIONEGO TOWARU WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ SPECJALNEGO ZAMÓWIENIA , dnia Adresat: Szanowni Państwo, z przykrością informuję, że we wszystkich placówkach handlowych na terenie całego regionu nie znalazłem (nazwa towaru). Wszędzie otrzymywałem odpowiedź, że został już wyprzedany. ...

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

INFORMACJA O NIEPRZYJĘCIU ZWROTU TOWARU , dnia Adresat: Otrzymaliśmy Państwa zamówienie z dnia , nr (załączamy kopię) i zgodnie z zawartymi w nim warunkami zrealizowaliśmy wysyłkę. Następnie bez żadnego uzasadnienia otrzymaliśmy anulowanie wyżej wymienionego zamówienia. Ponieważ towar został wys...

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalnosci gospodarcze...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

Wrocław, 10.10.2000 r. Jan Nowak Ul. Nowacka 5 56-555 Wrocław Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej Zawiadamiam, że z dniem 10.10.2000 r. likwiduję działalność gospodarczą, którą prowadziłem we Wrocławiu przy ul. ...

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW I ROZWIĄZANIU UMOWY , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że parametry(opis towaru), które otrzymaliśmy dnia nie zgadzają się z ustalonymi w umowie z dnia Ponieważ towar nie spełnia wymogów jakościowych, żądamy natychmiastowego wstrzymania da...

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

INFORMACJA O ZAGUBIENIU TOWARU PODCZAS TRANSPORTU , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że przekazany nam do naprawy zapalnik został naprawiony i odesłany dnia Przewoźnikiem była firma Ponieważ dotychczas nie otrzymaliśc...

Klauzula kompromisowa - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

KLAUZULA KOMPROMISOWA - zapis na sąd polubowny najczęściej odnosi się do sporu, który już wyniknął, mówi się o zapisie na sąd polubowny w ścisłym tego słowa znaczeniu - jeże...

Warunki dopuszczalności egzekucji.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI EGZEKUCJI ISTNIENIE WAŻNEGO TE Dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres wykonalnego roszczenia wierzyciela, istnienie i zakres obowiązków dłużnika NADANIE TE KW Sąd stwierdza że TE przedstawiony przez wierzyciela nadaje się do wykonania a przeprowadzenie egzekucj...