Postępowanie cywilne - strona 18

note /search

Postępowanie cywilne: struktura postępowania cywilnego, historia kodek...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 5684

Przedstawione opracowanie stanowi fragment postępowania cywilnego wykładanego w ramach tego przedmiotu na studiach dziennych kierunku prawo Uniwersytet Łódzkiego przez profesora Janusza Jankowskiego. Jego przedmiotem są: - struktura postępowania cywilnego- szczegółowo omówiona; - historia kodeksu...

Postępowanie cywilne: zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3955

dr hab. Janusz Jankowski. Notatka ma 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: postępowanie cywilne, struktura postępowania cywilnego, postępowanie nieprocesowe, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne, postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt sądowych, postępowanie w spra...

Wzór-Umowa sprzedaży samochodu - Umowa sprzedaży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3850

Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę stanowiącą cenę sprzedaży.§ 5.Strony zgodnie oświadczają, że koszty opłaty skarbowej, poniesie kupujący.§ 6.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 7.U...

Wzór pisma-Anulowanie części zamówienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

ANULOWANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , dnia Adresat: Nawiązując do złożonego zamówienia z dnia , którego kopię niniejszym załączam, informuję, że z powodu niepełnej wysyłki, którą otrzymaliśmy od Państwa dnia , anulujemy pozostałą część zamówienia. Przykro nam, że towaru w tej chwili nie macie Państwo w ...

Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1379

ANULOWANIE PEŁNOMOCNICTWA Z POWODU ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ , dnia Adresat: Szanowny Panie, niniejszym informuję, że z dniem została rozwiązana umowa o pracę z (imię i nazwisko byłego pracownika). W związku z tym anuluję wszelkie udzielone mu uprzednio pełnomocnictwa, a jego jakakolwiek forma ...

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA DOSTAWY , dnia Adresat: Szanowni Państwo, dziękujemy za otrzymane pismo, w którym usprawiedliwiacie Państwo opóźnienie dostawy zamówionego przez nas towaru nr z dnia Niestety opóźnienie dostawy stawia nas w bardzo niezręcznej sytuacji i jest dla nas ni...

Informacja o chwilowym braku towaru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

INFORMACJA O CHWILOWYM BRAKU TOWARU , dnia Adresat: Szanowni Państwo, dziękujemy za przesłane dnia zamówienie nr na (nazwa towaru), tego samego, który dostarczyliśmy Państwu ostatnio oraz za załączony czek. Niestety zainteresowanie tymi wyrobami było tak duże, że nam ich po prostu brakło. Za...

Informacja o likwidacji działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Wrocław, 10.10.2000 r. Jan Nowak Ul. Nowacka 10 56-555 Wrocław Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 5 55-555 Wrocław Informacja o likwidacji działalności gospodarczej Zawiadamiam, że z dniem 10.10.2000 r. likwiduję działalność gospodarczą, którą prowadziłem we Wrocławiu przy ul. Nowackiej 10, a polega...

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym informuję, że dnia otrzymaliśmy przesyłkę niezgodną z naszym zamówieniem. W dostawie brakuje następujących części: , , Prosimy o ich pilne uzupełnienie. Dziękujemy za zrozumienie naszego zniecierpliwi...