Postępowanie cywilne - strona 19

Informacja o nowym przedstawicielu firmy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

INFORMACJA O NOWYM PRZEDSTAWICIELU FIRMY , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym informuję, że nowym przedstawicielem firmy na terenie (nazwa miasta lub regionu) został mianowany Pan (imię i nazwisko). W (nazwa firmy) pracuje on już od dłuższego czasu i ma bogate doświadczenia z niemal w...

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

INFORMACJA O OTRZYMANIU PARTII USZKODZONEGO TOWARU , dnia Adresat: Niniejszym informuję, że dnia , na podstawie zamówienia nr , otrzymałem towar w stanie uszkodzonym. Uszkodzenia obejmują następujące części: , , Wyżej wymieniony towar możemy przyjąć pod warunkiem, że udzielicie nam Państwo ...

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

INFORMACJA O OTRZYMANIU WADLIWEGO WYROBU, REKLAMACJA , dnia Adresat:... Niniejszym informujemy, że zakupiliśmy u Państwa wyrób, który został opisany jako: Jedna z naszych klientek, która zakupiła wyżej wymieniony towar, poinformowała nas o wadach wyrobu. Nazwisko klientki: Data zakupienia wyr...

Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Wrocław, 10.10.2000 r. Jan Nowak Ul. Nowacka 10 56-555 Wrocław Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 5 55-555 Wrocław Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego Informuję, że w roku 2001 będę prowadził ewidencję dla celów VAT, spełniającą wymogi te...

Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Wrocław, 10.10.2000 r. Jan Nowak Ul. Nowacka 10 56-555 Wrocław Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 56-555 Wrocław Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT Zawiadamiam, że z dniem 10.10.2000 r. rezygnuję z ustawowego zwolnienia z podatku VAT i staję się płatnikiem podatku VAT. Jan Now...

Informacja o sporządzeniu remanentu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Wrocław, 10.10.2000 r. Jan Nowak Ul. Sukienkowa 26/2 56-555 Wrocław Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Informacja o sporządzeniu remanentu Informuję, że w związku ze zaleceniem Urzędu Skarbowego w dniu 10.10.2000 r. został sporządzony spis z natury spółki cywilnej „Janka” Jan Nowak...

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA skarga przysługuje na: postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, postanowienie o umorzeniu postępowania, postanowienie o przybiciu przy egzekucji z nieruchom...

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA REALIZACJI , dnia Adresat: Nawiązując do naszego zamówienia z dnia , którego kopię załączam, z powodu niedotrzymania terminu realizacji, anulujemy powyższe zamówienie, zastrzegając sobie wszelkie skutki prawne wynikające z nieterminowej realizacji umowy. ...

Karta środka trwałego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

(pieczęć firmy) KARTA Ś RODKA TRWA Ł EGO NUMER INWENTARZOWY NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO   SYMBOL WG KRŚT ROK PRODUKCJI/BUDOWY DOSTAWCA/WYKONAWCA/PRODUCENT       DATA NABYCIA/WYKONANIA - NAZWA I NR DOWODU DATA PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA I NR DOWODU STAN TECHNICZNY         MIEJSCE UŻYTKOWANIA Z...