Makroekonomia - strona 19

note /search

Ustrój dyktatorski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Klasyfikacja ustrojów dyktatorskich. Dyktatorski ustrój gospodarczy jest wtedy gdy całe społeczeństwo lub przynajmniej klasa uprzywilejowana nie jest wyposażona w mechanizmy wyborcze za pomocą których mogłyby wpływać na charakter praw...

Ustrój gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Czym jest ustrój gospodarczy ? Ustrój gospodarczy stanowią te przepisy prawne, które przesądzają o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania oraz kto i jakie może bądź musi wykonywać gospodarcze czynności. Cechy różniące us...

Ustrój liberalny i etatystyczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1834

Kryteria rozróżniania ustrojów liberalnych i etatystycznych. Liberalizm gospodarczy to pogląd, w myśl którego tym lepiej dla społeczeństwa, im mniej czynności gospodarczych zastrzeżonych jest dla instytucji lub przedsiębiorstw pań...

Wartość poznawcza makroekonomicznego modelu przepływów pieniężnych - m...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Wartość poznawcza makroekonomicznego modelu przepływów pieniężnych - międzygałęziowych. Mówimy o zaletach rozwiązania rynkowego. Wartość poznawcza schematu pieniężnych przepływów międzygałęziowych niepomiernie rośnie w gospodarce rynkowej, gdzie relacje popytowo - podażowe określają funkcje infor...

Wpływ wewnętrznej polityki fiskalnej na równowagę płatniczą kraju...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Wpływ wewnętrznej polityki fiskalnej na równowagę płatniczą kraju. Poprawę bilansu płatniczego można uzyskać studząc koniunkturę , a więc ograniczając popyt krajowy .Rząd prowadzi w takim przypadku restrykcyjną politykę fiskalną polegającą na zwiększaniu podatków lub ograniczanie wydatków rządowy...

Wymiana z zagranicą a proces integracji struktur gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Wymiana z zagranicą a proces integracji struktur gospodarczych. Nie ma uzasadnienia do prowadzenia gospodarki autarkicznej. Należy prowadzić wymianę z zagranicą nawet kiedy ma się jednakowe koszty jednostkowe dla wielu asortymentów i wtedy na specjalizacji można także zarobić. Specjalizacja jest ...

Wzrost eksportu a przyrost dochodów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267

Wzrost eksportu a przyrost dochodów . Teoria mnożnika handlu zagranicznego. Skutki wpływu zwiększenia eksportu na przyrost dochodu narodowego ilustruje teoria mnożnika handlu zagranicznego. DY - ostateczny przyrost dochodu narodowego, DEx - początkowy przyrost eksportu, DIm - indukowany (wzrostem...

Założenia rachunku dochodu narodowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Założenia rachunku dochodu narodowego według SNA i MPS. I aksjomat MPS - na dochód narodowy w danym roku składają się nowo wytworzone, a nie zużyte w produkcji dobra materialne i tylko one. II aksjomat MPS - wartość nowo wytworzona jest rezulta...

Związek polityki monetarnej i fiskalnej z kształtowaniem się ekonomicz...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2065

Związek polityki monetarnej i fiskalnej z kształtowaniem się ekonomicznych warunków gospodarowania. Te dwa rodzaje polityk można uprawiać w sposób defensywny i ekspansywny. Ekspansywna polityka monetarna- z roku na rok rosną ceny: krajowe i eksportowe, środki produkcji. Natomiast spada