Makroekonomia - strona 18

note /search

Samopogłębianie się nierównowagi podażowej i popytowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Samopogłębianie się nierównowagi podażowej. Spirale samopogłębiające się: a) poprawa trwałości - jeśli wyrób jest trwalszy i dłużej służy użytkownikowi, popyt odtworzeniowy spowodowany zupełnym zużyciem i koniecznością kupna tego samego wyrobu pojawia się później, poprawa trwałości spowodowana ni...

Skłonność do wymiany z zagranicą w sytuacji kraju o nierównowadze popy...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Skłonność do wymiany z zagranicą w sytuacji kraju o nierównowadze popytowej. 1. Wymiana między krajami o nierównowadze popytowej - oba kraje wykazują niską skłonność do eksportu i wysoką do importu. Do wymiany dochodzi więc z największym trudem. Powszechna niechęć do eksportu przy równoczesnym wy...

Skutki uboczne strategii walki z patologiami systemów gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Skutki uboczne strategii walki z patologiami systemów gospodarczych. a) Inflacja - proces inflacyjny można zahamować lub wyeliminować gdy jednocześnie zastosujemy wiele środków bądź kilka metod. Jeśli głównym narzędziem terapii jest ograniczenie popytu to skutkiem ubocznym będzie spadek produkcji...

Sposób ujęcia przez Domara popytowego i podażowego aspektu wydatków in...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1554

Sposób ujęcia przez Domara popytowego i podażowego aspektu wydatków inwestycyjnych. Domar skonstruował swój model wzrostu gospodarczego opierając się na teorii Keynesowskiej. W przeciwieństwie do modelu Harroda uwzględnił on popytowy i podażowy aspekt nakładów inwestycyjnych. Popytowy aspekt zwią...

Struktura aktywów i pasywów Banku Centralnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4263

Struktura aktywów i pasywów B.C. Bank Centralny ma dwa wydziały: wydział emisyjny i wydział bankowy. Każdy z wydziałów ma swoje aktywa i swoje pasywa. Aktywa to jest to czym bank dysponuje (także z należnościami) a pasywa są to zobowiązania przede wszystkim do kontrahentów Aktywa wydziału emisyjn...

Struktura produkcji materialnej w ujęciu podmiotowym w modelu przepływ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Struktura produkcji materialnej w ujęciu podmiotowym w modelu przepływów rzeczowych. Dla potrzeb bilansowania dóbr materialnych przyjęto podział na najbardziej jednorodne grupy bilansowe dóbr. W praktyce zastosowano dwa wykazy klasyfikacyjne: n klasyfikację podmiotową - klasyfikacja przedsiębiors...

Strumienie przepływów między podmiotami na rynku czynników wytwórczych...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

Strumienie przepływów między podmiotami na rynku czynników wytwórczych i rynku producentów. W analizie struktury podmiotowej współczesnej gospodarki rynkowej uwzględnię takie typy podmiotów jak: przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, państwo, banki, podmioty demokracji, które mają łagodzić sprzec...

System stałego kursu walutowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

System stałego kursu walutowego. Kurs walutowy jest to cena waluty obcej wyrażona w pieniądzu krajowym. System stałego kursu walutowego dzielimy na: · system waluty złotej, · system waluty niezależnej, System waluty złotej. n waluty...

System zmiennego kursu walutowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

System zmiennego kursu walutowego .Zasady i konsekwencje stosowania. System ten dzieli się na dwa rodzaje: bez interwencji banku centralnego na rynku walutowym (clean floating) z interwencją banku centralnego na rynku walutowym (dirty floating) clean floating - banki pozwalają na swobodne kształt...

Typy inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

Typy inflacji. Biorąc pod uwagę przejawy i skutki inflacji można wyodrębnić wiele typów: n ruch cen: a) inflacja otwarta (cenowa) charakteryzuje się ruchem den w górę do poziomu równoważącego strumienie popytu i podaży, b) inflacja tłumiona (zasobowa) wzrost cen jest odgórnie hamowany, powoduje t...