Prawo rzymskie - strona 18

Losy prawa rzymskiego po kodyfikacji justyniańskiej - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

LOSY PRAWA RZYMSKIEGO PO KODYFIKACJI JUSTYNIAŃSKIEJ § 23. Prawo rzymskie we Wschodniej Europie (str. 45-47). W 565 r. zmarł Justynian i uważa się, że nastąpił koniec rozwoju prawa rzymskiego, jednak prawo nadal istniało. Po rozpadzie Imperium w 395 r. pojawiły się dwa nurty prawa: wschodni i zacho...

Ochrona pozaprocesowa - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

OCHRONA POZAPROCESOWA ( auxilium extraordinarium ) § 34. Środki ochrony pozaprocesowej (str. 72-73). Pretor poza możliwością udzielenia actio czy exceptio na mocy swojego imperium , mógł też posługiwać się innymi środkami mającymi na celu ochronę prawa. Do środków tych należały: 1. Restitutio in ...

Czynności prawne i przyczyny ograniczające zdolność prawną - wykład....

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Przyczyny ograniczające zdolność prawną (str. 94). Ograniczenia zdolności prawnej poza capitis deminutio mogły mieć i inne przyczyny: a) Infamia to umniejszenie czci obywatelskiej, przewidywane przez ustawy lub edykt pretorski (napiętnowanie notą cenzorską). Dotykała ze względu na postępowanie za...

Władztwo faktyczne nad rzeczą - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

b. Władztwo faktyczne nad rzeczą § 52. Posiadanie i dzierżenie 1. Definicja posiadania i dzierżenia (str. 114). Posiadanie ( possessio ) to władztwo faktyczne nad rzeczą, z zamiarem zachowania jej dla siebie (stan faktyczny, a nie prawo), chronione przez interdykty. W jego skład wchodzą dwa element...

Prawa na rzeczy cudzej - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

d. Prawa na rzeczy cudzej § 56. Służebności (str. 136-139). Servitutes jest ograniczonym prawem rzeczowym, które upoważnia uprawnionego do korzystania z rzeczy cudzej w pewien określony sposób (ograniczony i ukierunkowany w zależności od rodzaju służebności). Podmiotami są: każdorazowy właściciel g...

Zobowiązania - umorzenie, źródła: wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

. Umorzenie zobowiązań (str. 158-162). 1. Ogólna charakterystyka . Umorzenie mogło nastąpić z mocy ius civile a skutek następował wówczas ipso iure z chwilą powstania przyczyny umorzenia. Zobowiązanie umorzone w ten sposób gasło wobec wszystki...

Kontrakty nienazwane - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Kontrakty nienazwane (str. 184-186). Kontrakt nienazwany ( contractus innominati ) dochodził do skutku w wyniku porozumienia między stronami, którego przedmiotem było przeważnie świadczenie dwustronne (synalagmatyczne), przy czym jedna ze stron świadczenie swoje już spełniła, oczekując wzajemnego ś...

Skutki prawne małżeństwa - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Skutki prawne małżeństwa (str. 208-209). Wskutek małżeństwa zachodził stosunek powinowactwa, a także przeszkoda do zawarcia nowego małżeństwa. Dzieci zrodzone w małżeństwie uchodziły za prawe ( legitimi ). Żona uzyskiwała pozycję społeczną męża, byli oni zobowiązani do wzajemnego szacunku ( revere...

Wykładnia czynności prawnych i wady woli.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Wykładnia czynności prawnych i wady woli Kwesta woli_(voluntas) Wewnętrzny formalizm - wypowiedziane w akcie słowa były rozumiane w powszechnym użyciu, choćby indywidualna wola im nie odpowiadała Sposoby objawiania woli: formalny (uroczysty) nieformalny (nieuroczysty) bezpośrednio (słowa, pismo) ...

Zapisy prawne - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

ZAPISY 9. Legaty i fideikomisy Pojęcie i rodzaje legatów Z a p i s ( l e g a t ) - rozporządzenie ostatniej woli, na podstawie którego spadkodawca udziela przysporzenia majątkowego pewnej osobie kosztem spadku. Zapis był jednostronnym przyspo...