Fizyka - strona 18

note /search

Dyfrakcja - pojedyncza szczelina

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Dyfrakcja - pojedyncza szczelina Rysunek pokazuje falę płaską padającą prostopadle na szczelinę o szerokości  a . Rozpatrzmy  punkt środkowy P0 ekranu. Równoległe promienie przebywają do te...

Fizyka - efekt Comptona

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Efekt Comptona Doświadczalne potwierdzenie istnienia fotonu jako skończonej porcji energii zostało  dostarczone prze Comptona w 1923 r (Nobel w 1927). Wiązka promieni X o dokładnie określonej długości fali pada na blok grafitowy (rysunek poniżej). Compton mierzył natężenie wiązki rozproszonej pod r...

Natężenie w doświadczeniu Younga

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Natężenie w doświadczeniu Younga Zakładając, że składowe pola elektrycznego obu fal w punkcie P zmieniają się następująco E 1 =  E 0 sin ω t E 2 =  E 0 sin( ω t+ ϕ) gdzie  ω = 2π v  jest częstością kołową fal, a ϕ różnicą faz między n...

Pomiar ładunku elementarnego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Temat : Pomiar ładunku elementarnego oraz stosunku e/m Temat: Pomiar ładunku elementarnego oraz stosunku e/m 1 Wstęp teoretyczny Każdą cząstkę elementarną charakteryzujemy zespołem liczb kwantowych, do których m.in.  należą:   masa   spocz...

Prawo Ohma

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

Prawo Ohma Jeżeli do przewodnika przyłożymy różnicę potencjałów V, to przez przewodnik płynie prąd I. Na  początku XIX wieku Ohm zdefiniował  opór przewodnika   jako napięcie podzielone przez natężenie  prądu I U I V R = ∆ = Jest to definicja oporu. Ten stosunek jest stały pod warunkiem, że utrzymu...

Wyznaczanie ciepła skraplania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Temat: Wyznaczanie ciepła skraplania. 1 Wstęp teoretyczny W  zależności  od   warunków   zewnętrznych  (ciśnienia,  temperatury)   dane  ciało  może   się  znajdować w jednym z trzech stanów skupienia: stałym, ciekłym lub gazowym. Do zmian stanu  skupienia ciała zalicza się następujące procesy prze...

Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

Sprawozdanie z laboratorium fizyki Temat:  Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy. Podstawowe pojęcia kalorymetrii: Ilość ciepła Q potrzebna do podwyższenia temperatury różnych mas m tej samej substancji  lub np. do wywołania 

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1792

Temat: Wyznaczanie współczynnika załamania światła. 1 Wstęp teoretyczny W ośrodku optycznie jednorodnym światło rozchodzi się prostoliniowo, a  więc   najkrótszą   drogą   pomiędzy   dwoma   rozpatrywanymi  punktami.   podczas  przechodzenia   z   jednego   ośrodka   do   innego  światło   załamuje...

Pytania na egzamin. Fizyka - Grupa A

 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1.Fala biegnąca dana jest równaniem Þ=0.002 cos[2*10^2pi(t+x/350)].Napisz ogolne rownanie fali. Jaka jest prędkość fazowa fali V oraz maksymalna predkosc drgan v czastek osrodka? 2.Długi pręt o długości L naładowany z gęstością liniową ła...

Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza

 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI POWIETRZA METODĄ KAPILARNĄ 1. Wstęp teoretyczny: Chaotyczny ruch cieplny cząsteczek umożliwia zaistnienie tzw. zjawisk transportu , związanych z przenoszeniem przez cząsteczki masy , pędu i energii . Do zjawisk tych zaliczamy : a) dyfuzję (