Wyznaczanie ciepła skraplania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie ciepła skraplania - strona 1 Wyznaczanie ciepła skraplania - strona 2 Wyznaczanie ciepła skraplania - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Wyznaczanie ciepła skraplania. 1 Wstęp teoretyczny W  zależności  od   warunków   zewnętrznych  (ciśnienia,  temperatury)   dane  ciało  może   się  znajdować w jednym z trzech stanów skupienia: stałym, ciekłym lub gazowym. Do zmian stanu  skupienia ciała zalicza się następujące procesy przejścia: - od stanu stałego w ciekły - topnienie i proces odwrotny krzepnięcie - od stanu ciekłego w stan gazowy - parowanie i proces odwrotny skraplanie - bezpośredniego od stanu stałego w stan gazowy - sublimacja i proc. odwrotny sublimacja Wszystkie te procesy noszą wspólną nawę przemian fazowych pierwszego rodzaju. Każdej  przemianie  fazowej  towarzyszy  pobranie  lub  oddanie  pewnej  ilości  ciepła  podczas  trwania  procesu. Ciepło to zależne jest od masy m ciała biorącego udział w danej przemianie i wyraża  się wzorem: Q q m = * Współczynnik q zależy od rodzaju ciała i rodzaju przemiany; ogólnie nazywa się ciepłem  przemiany. Przy skraplaniu pary, czyli zamianie jej w ciecz o tej samej temperaturze, następuje proces  oddawania ciepła. Ilość ciepła oddana otoczeniu przez 1 kg pary przy zamianie w ciecz o tej  samej temperaturze nazywa się ciepłem skraplania. Jest ono równe ciepłu parowania w tej  samej temperaturze.  2  Ćwiczenie 1    Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej w temperaturze wrzenia. Użyte przyrządy - menzurka z wodą destylowaną -  kalorymetr z mieszadłem - grzejnik elektryczny -  dwa termometry kl. 1oC Rysunek poglądowy Ćwiczenie   1   polegało   na   wyznaczeniu   na   wyznaczeniu   ciepła   skraplania   za   pomocą  kalorymetru stosując zasadę bilansu cieplnego. W ty celu wyznaczono masę kalorymetru  mk .  Wlano do niego wodę o masie   mw   i temperaturze   T1 . W tym czasie podgrzewano kolbę z  wodą destylowaną do temperatury wrzenia  Ts . Powstałą parę (gdy przestanie się skraplać) za  pomocą  wężyka skierowano  do  kalorymetru.  Po pewnym czasie przerwano dopływ pary i  wyznaczono końcową temperaturę wody  T2  i masę skroplonej pary  mp  w kalorymetrze. Ciepło pobrane  Qp  przez kalorymetr wynosi: Q m c m c T T p w w k k = + − ( ) * ( ) 2 1 Ciepło oddane  Q0   przez parę będzie sumą ciepła skraplania  Q1= qs*mp   oraz ciepła, które  oddała woda powstała z tej pary przy ochłodzeniu do temperatury układu. Q q m m c T T s p p w s 0 2 = + − * ( ) gdzie : qs  - ciepło skraplania Ts  - temperatura skraplania (wrzenia) mp - masa pary ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz