Wyznaczenie ciepła topnienia i ciepła skraplania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczenie ciepła topnienia i ciepła skraplania - strona 1 Wyznaczenie ciepła topnienia i ciepła skraplania - strona 2 Wyznaczenie ciepła topnienia i ciepła skraplania - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 9.  Wyznaczenie ciepła topnienia i ciepła skraplania W zależności od warunków zewnętrznych (ciśnienia, temperatury) dane  ciało może się znajdować w jednym z trzech stanów skupienia: stałym, ciekłym  lub gazowym. Do zmian stanu skupienia ciała zalicza się następujące procesy  przejścia: • od stanu stałego w stan ciekły – topnienie i proces odwrotny – krzepnięcie • od stanu ciekłego w stan gazowy – parowanie i proces odwrotny – skraplanie • bezpośredniego   od   stanu   stałego   w   stan   gazowy   –   sublimacja   i   proces  odwrotny resublimacja. Wszystkie   te   procesy   noszą   wspólną   nazwę   przemian   fazowych   pierwszego  rodzaju. Każdej przemianie fazowej towarzyszy pobranie lub oddanie pewnej  ilości   ciepła   podczas   trwanie   procesu.   Ciepło   to   zależne   jest   od   masy   ciała  biorącego udział w przemianie i wyraża się wzorem: Q = q * m Współczynnik q zależy od rodzaju ciała i rodzaju przemiany, nazywa się ogólnie  ciepłem przemiany. Zadanie 9A. Wyznaczyć   ciepło   skraplania   pary   wodnej   w   temperaturze   wrzenia Zestaw pomiarowy składa się ze zbiornika do wytwarzania pary, kalory- metru   oraz   przewodu   łączącego   zbiornik   z   kalorymetrem.   Ciepło   skraplanie  wyznaczymy za pomocą kalorymetru, stosując zasadę bilansu cieplnego. W kalorymetrze o pojemności cieplnej K = mkck  znajduje się masa mw  wody   w   temperaturze   T1.   Jeżeli   do   kalorymetru   będziemy   wpuszczali   przez  pewien czas parę o temperaturze Ts, to temperatura wody wzrośnie do tempera- tury T2. Bilans cieplny układa się przy założeniu, że nie zachodzą żadne straty  energii. Ciepło pobrane Qp przez kalorymetr wynosi: Qp = (mwcw + mkck)(T2 – T1) Ciepło oddane Qo przez parę jest sumą ciepła skraplania Q1 = qsmp oraz  ciepła, które oddała woda powstała z tej pary przy ochłodzeniu do temperatury  końcowej układu Qo = qsmp + mpcw(Ts – T2) gdzie: qs – ciepło skraplania; Ts – temperatura skraplania (wrzenia); mp – masa pary. Porównując ciepło pobrane z ciepłem oddanym otrzymujemy: qs = {[(mwcw + mkck)(T2 – T1)] / mp} – cw(Ts – T2) W   celu   wykonania   ćwiczenia   wyznaczam   masę   kalorymetru   mk.  Następnie   wlewam   do   kalorymetru   zimną   wodę   destylowaną   o   masie   mw  i  temperaturze T1. Podgrzewam w kolbie wodę destylowaną do temperatury Ts i  powstałą   parę   odprowadzam   do   kalorymetru.   Po   czasie   5   minut   przerywam  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz