Fizyka - strona 17

note /search

Badanie drgań relaksyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Temat : Badanie drgań relaksyjnych 1 Wstęp teoretyczny Drganiami   relaksyjnymi   nazywamy   drgania   układy   (mechanicznego,   cieplnego  elektrycznego) zdolnego do określonych drgań własnych, poddanego działaniu stałej siły. Jeżeli wspomnianemu układowi dostarcza się energii z zewnątrz w sposób...

Fizyka - Badanie elektrolitów

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

Temat: Badanie elektrolitów. 1 Wstęp teoretyczny Pierwsze   prawo   Faradaya   stwierdza,   że   masa   m   dowolnej   substancji  wydzielonej   na  katodzie podczas elektrolizy jest proporcjonalna do całkowitego ładunku elektrycznego  Q , jak...

Badanie promieniowania laserowego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Temat:  Badanie promieniowania laserowego 1 Wstęp teoretyczny Zgodnie   z   mechaniką   kwantową     stan   stacjonarny   atomu,   jeśli  nie   ma   zewnętrznych  przyczyn zmi...

Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 4263

Temat: Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej. 1 Wstęp teoretyczny Ruch  obrotowy  bryły sztywnej  jest  determinowany  przez  działające  na  nią  momenty  sił  zewnętrznych.   ...

Badanie własności magnetycznych ciał

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Temat : Badanie własności magnetycznych ciał 1 Wstęp teoretyczny Wszystkie ciała znajdujące się w naszym otoczeniu są w pewnym stopniu magnetycznie  czynne, są ciałami magnetycznymi Związek między magnesowaniem a natężeniem pola można przedstawić graficznie tak  zwanym wykresem krzywej magnesowania...

Badanie własności ruchu harmonicznego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Temat: Badanie własności ruchu harmonicznego 1 Wstęp teoretyczny Drgania harmoniczne  jest to ruch punktu materialnego, poruszającego się po kole ze stałą  prędkością, na oś pionową bądź poziomą, przechodzącą przez środek koła. Możemy uzyskać  nieco inną reprezentację takiego drgania, biorąc pod uw...

Badanie własności sprężystych ciał

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

- 1 - TEMAT: BADANIE WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTYCH CIAŁ. 1.  Wstęp. W mechanice bardzo ważną rolę odgrywają bryły sztywne. Bryłą sztywną nazywamy ciało , w którym  odległość dwu dowolnych punktów jest stała i nie zmienia się pod działaniem przyłożonych do niego sił  zewnętrznych.   Pojęcie   to   jest   oc...

Wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne ciał

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

Temat : Badanie wpływu temp. na przewodnictwo elektryczne ciał stałych 1 Wstęp teoretyczny Metale są przewodnikami prądu. Charakteryzują się przewodnictwami rzędu 106 - 108  ( Ωm)-1. W izolatorach jest ono mniejsze niż 10-8  (Ωm)-1. Wszystkie ciała   o przewodnictwie  zawartym między 106 - 10-8 ( Ω...

Badanie zjawiska fotoelektrycznego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Temat: Badanie zjawiska fotoelektrycznego 1 Wstęp teoretyczny Zgodnie z hipotezą Einsteina, światło to strumień szczególnych cząstek - fotonów,  z których każdy niesie bardzo małą, ściśle określoną porcję energii - kwant energii. Foton światła niesie o energii :                    E h hc = = ν λ od...

Dielektryki w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Dielektryki Pole elektryczne od przewodników w próżni... Stwierdzamy, że umieszczenie materiału  nieprzewodzącego (dielektryka)  między okładkami  kondensatora powoduje zwiększenie pojemności od wartości  C  do wartości  C '. C C ' = κ gdzie  κ...