Prawoznawstwo - strona 17

note /search

Prowo - notatki z wykładów z całego semestru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3262

Są to notatki z wykładów z prawa z I semestru, I roku finansów i rachunkowości. 12.10.2009 Prawo – wykład 2 1. Prawo – zespół reguł postępowania, należnego zachowania ludzi. • Przepisy są adresowane niekoniecznie do osób fizycznych, także do innych podmiotów, ale w skład wszystkich tych podmiot...

Prawoznawstwo - materiały - normy społeczne

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2478

1. Definicja i rodzaje norm społecznych Norma społeczna - jest to względnie trwały, powtarzalny i przyjęty w danej grupie społecznej sposób powinnego zachowania jednostki społecznej w danej sytuacji. Źródłem takiej normy jest społecze...

Prawoznawstwo - wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4347

Wstęp do prawoznawstwa - notatki Prawoznawstwo Ogól nauk i dyscyplin, które zajmują się prawem I GRUPA nauki dogmatyczne (szczegółowe nauki prawne) - nauka prawa cywilnego - nauka prawa karnego - nauka prawa pracy - nauka prawa administracyjnego - nauka prawa finansowego - nauka prawa podatkowego ...

Prawoznawstwo - wykłady - normatywizm prawniczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2639

1.Główne poglądy na prawo (m. in. szkoła prawa natury, pozytywizm, normatywizm prawniczy, wartościujące rozumienie prawa). 2.Pojęcie i budowa normy prawnej (abstrakcyjność, generalność, zakres zastosowania, zakres normowania). 3.Przepis prawny a norma prawna (rodzaje przepisów itd.) 4.Źródła ...

Granice prawa, zakres prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

GRANICE PRAWA- ZAKRES PRAWA 1. Przedmiotowe: • Prawna regulacja= zakres normowania (w formie zakazów i nakazów)zewnętrzne zachowania ludzi:  Psychofizyczne: zaspokajanie podstawowych potrzeb-zgodnie z normą prawną lub niezgodnie z normą prawną  Konwencjonalne: służą do realizacji określonych ...

Normy-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

NORMY (przepisy) • DESPOZYTYWNE (ius dispositivum; względnie obowiązujące)strony mają autonomię w dokonywaniu wyboru sposobu zachowania; przykład: wynajem, sprzedaż: w razie braku odrębnej umowy przyjmującemu należy się wynagrodzenie z chwilą oddania dzieła • IMPERATYWNE (ius cogens- kognitywne; ...

Obowiązywania prawa w cyberprzestrzeni-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

Obowiązywania prawa w cyberprzestrzeni: Ogólnoświatowa struktura komunikacyjna, specyficzna struktura medialna, bez centralnego organu władczego. Działalność skuteczna; akty i normy o charakterze oficjalnym i nieoficjalnym, prawne i pozap...

Obowiązywanie prawa w przestrzeni powietrznej-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Obowiązywanie prawa w przestrzeni powietrznej: Prawo do decyzji o otwarciu lub zamknięciu przestrzeni powietrznej Podporządkowanie się do statutów powietrznych danego państwa UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.: Podpisały państwa będą...

Organ a instytucja-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

ORGAN A INSTYTUCJA organy: wojewoda, prezydent, sejm, minister prokurator itp. instytucje: urząd wojewódzki, kancelaria prezydenta, ministerstwo, prokuratura KONSTYTUCJA REGULUJE: ustrój państwa podstawowe prawa i obowiązki człowieka i obywatela ustrój organów państwowych USTAWY ORGANICZNE: d...

Płaszczyzny ujmowania i badania prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

Płaszczyny ujmowania i badania prawa Teoria państwa i prawa powinna udzielić odpowiedzi pytania:  co to jest prawo/państwo?- odpowiedź należy do ontologii prawa/państwa  jak prawo/państwo się bada?- odpowiedź należy do metodologii prawoznawstwa Pojęcie płaszczyzny prawa w rozumieniu ontologicz...