Obowiązywanie prawa w przestrzeni powietrznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa w przestrzeni powietrznej-opracowanie - strona 1 Obowiązywanie prawa w przestrzeni powietrznej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Obowiązywanie prawa w przestrzeni powietrznej:
Prawo do decyzji o otwarciu lub zamknięciu przestrzeni powietrznej
Podporządkowanie się do statutów powietrznych danego państwa
UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.:
Podpisały państwa będące członkami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (członkowie ONZ); umawiające się państwa uzyskały:
1) przywilej przelotu nad terytorium innego umawiającego się państwa bez lądowania;
2) przywilej lądowania dla celów niehandlowych.
Przedsiębiorstwa przewozu lotniczego dostosowują się do ustaw danego państwa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Co do osób (aspekt personalny): mają się zastosować zarówno obywatele jak i cudzoziemcy (wyjątek: posiadanie immunitetu, np. przedstawiciele placówek dyplomatycznych, konsularnych); prawo danego państwa obowiązuje wszystkich obywateli bez względu na to, gdzie przebywają. Ograniczenia wynikają z tego, że obywatel na obczyźnie musi się zastosować do prawa obowiązującego (np. w krajach arabskich dopuszczane jest wielożeństwo).
Obywatel polski powinien stosować się do polskiego prawa bez względu na to, gdzie się znajduje. Podlega prawu polskiemu bez względu na miejsce popełnienia przestępstwa (związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym Polski).
W przestępstwach, gdzie ściganie sprawców jest niezależne od ich obywatelstwa, państwo musi ratyfikować odpowiednie normy, umowy międzynarodowe, konwencje.
Zasada represji wszechświatowej (zasada uniwersalna) zamieszczona w art. 113 KK przewiduje stosowanie polskiej ustawy karnej do cudzoziemców i obywateli polskich w razie popełnienia przez nich przestępstw ściganych na mocy zobowiązania wynikającego z umów międzynarodowych. Chodzi tu o przestępstwa, w których ściganiu zainteresowana jest cała społeczność międzynarodowa, jak np.:  ludobójstwo i inne zbrodnie przeciwko ludzkości,  zbrodnie wojenne,  handel narkotykami,  handel ludźmi,
fałszowanie pieniędzy,  porywanie samolotów. Do ścigania takich przestępstw zobowiązują się wszystkie państwa-strony odpowiednich konwencji międzynarodowych. Artykuł 113 KK umożliwia wypełnienie takiego zobowiązania przez Polskę. Nie oznacza to jednak bezwzględnego obowiązku ścigania każdego z takich przestępstw w Polsce. Istnieje on tylko wtedy, gdy sprawcy (przebywającego w Polsce) nie postanowiono wydać.
Większość umów o charakterze międzynarodowym zawiera klauzule na wypadek konfliktów związanych z umową drogi arbitrażu, np. umowa o międzynarodowy arbitraż handlowy (istnieją liczne organizacje pozarządowe, których celem jest popularyzowanie idei arbitrażu, m.in. Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego ILA ze stałą komisją do spraw arbitrażu handlowego, Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego i inne).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz