Obywatelstwo sprawcy i charakter przestępstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obywatelstwo sprawcy i charakter przestępstwa - strona 1 Obywatelstwo sprawcy i charakter przestępstwa - strona 2 Obywatelstwo sprawcy i charakter przestępstwa - strona 3

Fragment notatki:

Obywatelstwo sprawcy i charakter przestępstwa a obowiązywanie ustawy karnej 1. Obowiązywanie ustawy w czasie - odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuszcza się czynu zabronionego przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia - początek obowiązywania ustawy ma miejsce z dniem wejścia jej życie (vacatio legis 14 dni) - koniec obowiązywania ustawy ma miejsce gdy zostanie ona uchylona inna ustawą 2. Kolizja ustaw w czasie - jeżeli sprawca popełnił przestępstwo pod rządem jednej ustawy a w czasie orzekania obowiązuje inna ustawa stosuje się nową ustawę, ale gdy poprzednia jest względniejsza dla sprawcy należy ja stosować, a także gdy nie znała karalności czynu - ustawa nowa obowiązuje gdy niczego nie zmienia w sytuacji prawnej sprawcy, a tym bardziej gdy jest dla sprawcy względniejsza lub znosi karalność czynu (nawet po skazaniu) 3. Obowiązywanie ustawy co do miejsca, osób, charakteru czynu i prawa międzynarodowego - polska ustawa karna ma zastosowanie do tego, kto dopuścił się przestępstwa na terytorium RP, na polskim statku wodnym lub powietrznym, niezależnie od charakteru popełnionego czynu i od tego, czy jest obywatelem polskim czy cudzoziemcem obywateli polskich dotyczy zasada narodowości podmiotowej określona w art. 113 k.k. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umów międzynarodowych. - obywatel polski znajdujący się za granica powinien stosować się do przepisów polskiego prawa karnego stosuje się do niego ustawę polską . Jeżeli czyn popełniony za granica nie stanowi przestępstwa w miejscu popełnienia, ściganie następuje, gdy zarządzi je prokurator RP Jeżeli czyn narusza nie tylko polski przepis karny, ale także przepis karny obowiązujący w miejscu jego popełnienia istnieje obowiązek wszczęcia postępowania przeciwko sprawcy i jest to warunek odpowiedzialności sprawcy przed sądem polskim Art. 111. § 1. Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia. Nie odnosi się on jedynie do polskich funkcjonariuszy publicznych, którzy pełniąc służbę za granicą popełnili tam przestępstwo w związku z wykonywaniem swoich funkcji, ani do osób które popełniły przestępstwo w miejscu nie podlegającym żadnej władzy państwowej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz