Przestępstwa popełnione za granicą - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępstwa popełnione za granicą - opracowanie - strona 1 Przestępstwa popełnione za granicą - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE ZA GRANICĄ A) bezwarunkowe stosowanie ustawy polskiej do:
1) obywatela polskiego lub cudzoziemca w razie popełnienia ( Art. 112 ):
a) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu RP,
b) przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym,
c) przestępstwa przeciwko istotnym polskim interesem gospodarczym,
d) przestępstwa fałszywych zeznań złożonych wobec urzędu polskiego,
2) obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego ( Art. 113 ):
a) nie postanowiono wydać,
b) do ścigania tego przestępstwa RP jest zobowiązana na mocy umów międzynarodowych
3) Art. 111 §3
a) gdy sprawcą jest funkcjonariusz publiczny.
b) pełniący służbę za granicą,
c) popełnił przestępstwo w związku z wykonywaniem tych funkcji,
4) Art. 111 §3- gdy sprawcą jest osoba, która popełniła przestępstwo w miejscu nie podlegającym żadnej władzy państwowej.
B) warunkowe stosowanie ustawy polskiej- jeśli czyn popełniony za granicą jest uznany za przestępstwo przez ustawę obowiązującą w miejscu popełnienia
W takim wypadku jeśli zachodzą różnice pomiędzy ustawami sąd stosując ustawę polską, fakultatywnie uwzględnia te różnice na korzyść sprawcy.
Gdy przestępstwo popełnił:
1) obywatel polski ( Art. 109 ), 2) cudzoziemiec ( Art. 110 §1 ), jeśli:
a) przestępstwo przeciwko interesom określonych podmiotów:
- RP,
- obywatela polskiego,
- polskiej osoby prawnej,
- polskiej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,
b) Art. 110 §2
- inne przestępstwo,
- przestępstwo to w polskiej ustawie karnej zagrożone jest karą pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata,
- sprawca przebywa na terytorium RP,
- nie postanowiono go wydać,
Ukaranie za granicą- Art. 114
Zasada: Orzeczenie zapadłe za granicą nie stanowi przeszkody do postępowania karnego za to samo przestępstwo przed sądem polskim- §1.
Sąd zalicza na poczet orzeczonej kary, uwzględniając różnice zachodzące między tymi karami, okres:
- rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą i:
- wykonywaną tam karę
Wyjątek: nie stosuje się §1 gdy:
1) wyrok skazujący za granicą został przejęty do wykonania na terytorium RP ( Art. 114 §4 ) lub :
a) nastąpiło przejęcie obywatela polskiego,
b) skazanego prawomocnie przez sąd obcego państwa,
c) do wydania wyroku na terytorium RP
Sąd określa według prawa polskiego:
a) kwalifikację prawną czynu,
b) podlegającą wykonaniu karę lub inny środek karny przewidziany w ustawie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz