Prawoznawstwo - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 910
Wyświetleń: 5173
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawstwo - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Wstęp do prawoznawstwa - notatki
Prawoznawstwo Ogól nauk i dyscyplin, które zajmują się prawem
I GRUPA nauki dogmatyczne (szczegółowe nauki prawne)
- nauka prawa cywilnego
- nauka prawa karnego
- nauka prawa pracy
- nauka prawa administracyjnego
- nauka prawa finansowego
- nauka prawa podatkowego
Dogmatyki prawnicze odpowiadają poszczególnym dziedzinom prawa np. nauka prawa cywilnego za swój przedmiot ma prawo cywilne.
Główne zadanie dogmatyk prawniczych stanowi analiza prawa i dualiza stosowania prawa.
Dogmatyki analizują przepisy, ustalają normy obowiązujące, porządkują przepisy (usuwają sprzeczności i luki w prawie). Dokonują interpretacji prawa. Analiza stosowania prawa (jak sądy dokonują wykładni przepisów). Analizuje się szczegółowo orzeczenia sądów.
II GRUPA nauki historyczno - prawne
prawo rzymskie
powszechna historia państwa i prawa
Historia państwa i prawa Polski
Historia doktryn polityczno - prawnych
Przedmioty te analizują prawo, które obowiązywało w przeszłości (metody te same co dogmatyki). Podstawowym zagadnieniem jest ustalenie jakie przepisy obowiązywały (dotarcie do źródeł).
III GRUPA przedmioty ogólne (TEORIA PRAWA, FILOZOFIA PRAWA)
Teoria prawa
Teoria państwa
Filozofia prawa
Filozofia państwa
Socjologia prawa
Antropologia prawa
W tej grupie nie bada się obowiązywania konkretnego przepisu. Zadaje się pytania z wyższego poziomu ogólności (abstrakcji)
Cywilista lub karnista zadaje pytanie:
- Czy norma IV obowiązuje, czy nieobowiązuje? - dogmatyk
- Jakie znaczenie ma norma prawa?
Teoretyk natomiast nie pyta, czy norma obowiązuje. Zadaje pytanie: - Co to znaczy, że norma obowiązuje?
- Na czym polega interpretacja prawa?
- Na czym polega stosowanie prawa przez sąd?
IV GRUPA POMOCNICZE PRZEDMIOTY PRAWNICZE (DZIEDZINY POMOCNICZE)
wstęp do nauk o państwie i prawie
logika prawnicza
statystyka
informatyka
medycyna sądowa
kryminalistyka (bada ślady przestępstw)
kryminologia (bada społeczne aspekty przestępstwa)


(…)

… - celowo, świadomie wprowadzona do systemu prawa, efekt kompromisów politycznych nie przestrzeganych przez organy niższe (musi pojawić się przy normie sprzecznej stosowny komentarz). Nieusuwalne w procesie stosowania prawa. Usuwalne przez nową normę. Sprzeczność samego prawa - realne.
Reguły kolizyjne:
Reguła hierarchiczna - lex superior derogat legi inferiori - norma wyższa usuwa normę niższą
Reguła…

Odpłatne
Konsualne - zgodne oświadczenie woli
Realne - dla swojego powstania wymagają czynnika realnego (np. umowa przechowania)
Inne kategorie faktów prawnych:
Konstytutywne orzeczenia sądowe bądź administracyjne
Pewne orzeczenia sądowe mają tylko taki skuter, że przyznają racje jednej ze stron procesowych (spierającym się) - prawo cywilne.
Deklaratoryjne orzeczenia - stwierdzają istniejący stosunek…
… - przy wyjaśnianiu znaczeń należy dać słowom znaczenie potoczne.
No chyba, że prawodawca to definiuje. Np. osoba najbliższa wg kodeksu karnego to: wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoba będąca w stałym faktycznem pożyciu (konkubinat)
Domniemanie języka prawnego - nadanie danemu słowu znaczenia języka prawnego przed językiem innych nauk (język specjalny innej dziedziny wiedzy, chyba zę prawodawca chciał aby nadano…
….
Wyrażenia, które są niejasne ze względu na wartości.
Wielostopniowość - w języku naturalnym możemy mieć trudności, aby określić czy dwie osoby mówią na tym samym poziomie języka.
Rozwiązaniem idealnym byłoby, gdyby istniał język, który nie ma tych wad. Język sztuczny jest silnie sformalizowany.
- język potoczny wyróżniamy gwary, żargony zawodowe...
- język prawny język, w którym tworzone jest prawo
- język prawniczy język, którym posługują się prawnicy lub ci co o prawie mówią
Język prawny jest częścią języka naturalnego. Pojawiają się słowa, które mają inne znaczenie. W aktach prawnych występują słowniczki tłumaczące terminologię użytą w akcie. Nazywane one są oficjalnie definicjami legalnymi. Prawodawca czasem widzi potrzebę uściślenia znaczenia użytych w akcie prawnym słów.
Językiem prawniczym posługuje…
… że najlepiej byłoby gdyby odnowić wole prawodawcy historycznego.
Ceniąca wykładnie dynamiczna obiektywną (funkcjonalną) - nadąża za zmianami odzwierciedlając sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną kraju. (adekwatność prawa i życia)
Rozróżnianie typów wykładni ze względu na podmioty, które tej wykładni dokonują.
Autentyczna - dokonywana przez twórców prawa
Przykład: Jak prawodawca zmieniał ustawę
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz