Płaszczyzny ujmowania i badania prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Płaszczyzny ujmowania i badania prawa-opracowanie - strona 1  Płaszczyzny ujmowania i badania prawa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Płaszczyny ujmowania i badania prawa
Teoria państwa i prawa powinna udzielić odpowiedzi pytania:
 co to jest prawo/państwo?- odpowiedź należy do ontologii prawa/państwa
 jak prawo/państwo się bada?- odpowiedź należy do metodologii prawoznawstwa
Pojęcie płaszczyzny prawa w rozumieniu ontologicznym:
• prawo jest to :
norma ( system norm )
fakt społeczny
fakt psychiczny.
Pojęcie płaszczyny prawa w rozumieniu metodologicznym:
metody badań w prawoznawstwie :
• logiczno- językowa ( semiotyczna )metody, techniki aparatury pojęciowej, wypracowanych na bazie logiki; logiki:
 formalne- postać sformalizowanych rachunków (rachunki zdań, rachunki nazw); prawnicy wykorzystują logiki deontyczne- rachunek logiczny, który zajmuje się operacjami na zdaniach, w których występują wypowiedzi normatywne (jest dozwolone, jest nakazane, jest zakazane)
 nieformalne- to takie rozumowania, które nie prowadzą do formułowania
jakichś rachunków, lecz sprowadzają się do analiz praktycznie przeprowadzanej
argumentacji, a w szczególności argumentacji prowadzonych w sytuacjach sporu i dyskusji.
• socjologicznawykorzystanie aparatury pojęciowej socjologii; metody i techniki wypracowane a gruncie socjologii szczegółowych; służą do gromadzenia materiału badawczego i do opracowywania go; metody:
 Obserwacji
 Eksperymentu
 Wywiadu
 Ankiety
 Statystyczne
 Analiza ilościowa, jakościowa
 Badania:
panelowe: analiza poglądów w różnym okresie, np. przez powtarzanie wywiadu
opinii publicznej
• psychologicznanp. metoda psychoanalizy Petrażyńskiego; metody:
 psychologia introspekcyjna ( bezpośrednie badanie własnych przeżyć )
 psychoanaliza ( badanie zjawisk podświadomych )
 psychologia behawiorystyczna ( badanie zachowania się )
• aksjologicznaprawo w kategoriach wartości; prawo stanowione porównywane z prawem naturalnym
ONTOLOGIA A METODOLOGIA:
Semiotyka - logczna teoria języka :
• semantyka - zajmuje się stosunkiem znaków do tego co one oznaczają, do czego się w swym znaczeniu odnoszą,
• syntaktyka - zajmuje się sposobami wiązania znaków prostszych w znaki bardziej złożone,
• pragmatyka - zajmuje się stosunkami jakie zachodzą między znakami a ludźmi, którzy te znaki wytwarzają lub odbierają ze zrozumieniem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz