Prawoznawstwo - strona 18

note /search

Podział systemów w ujęciu modelowym wg Hansa Kelsena-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

PODZIAŁ SYSTEMÓW W UJĘCIU MODELOWYM wg HANSA KELSENA:  dynamiczne- oparte na powiązaniach formalnych: norma o wyższej mocy prawnej stanowi podstawę kompetencyjną dla normy o niższej mocy prawnej.  statyczne- oparte na powiązaniach treściowych: norma o niższej mocy prawnej stanowi treściowe rozwi...

Prawa człowieka i obywatela-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA (wyodrębnienie- kryterium historyczne, chronologiczne): I GENERACJA PRAW: PRAWA WOLNOŚCIOWE (I faza rozwoju państwa demokratycznego, liberalnego):  wolność od arbitralnych decyzji państwa, od ingerencji państwa  PRAWA CYWILNE I POLITYCZNEprawo do życia, prawo do włas...

Prawo a moralność-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

PRAWO A MORALNOŚĆ Moralność jest pierwotna wobec prawa. Ideał: etos legalistyczny: prawo = moralność (filozofia prawa) PRAWO MORALNE: Sankcje:  autonomicznewyrzuty sumienia  heteronomiczne (zewnętrzne)potępienie ZAKRES REGULACJI P...

Prawo w ujęciu Herberta Harta-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1708

PRAWO W UJĘCIU HERBERTA HARTA Herbert Hart- angielski filozof analityczny, przedstawiciel oksfordzkiej szkoły języka potocznego, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli pozytywizmu prawniczego. Najważniejsza praca Harta to The Concept of Law (Pojęcie prawa). Jego teoria prezentuje postawę kompro...

Przepisy prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 812

Prawo- zbiór norma ogólnych. Odróżnia się normę prawą od przepisu prawnego. PRZEPIS PRAWNY- podstawowa jednostka systematyzacyjna/redakcyjna tekstu prawnego; np. artykuł, paragraf, ustęp, litera, tiret (według zasad techniki praw...

Problematyka prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

PROBLEMATYKA PRAWA Prawo nie jest jednolicie definiowane: a. Na gruncie psychologicznym- przeżycie psychiczne, które możemy poznać stosując metody introspekcyjne (analiza własnych stanów psychicznych). b. Funkcjonalizm amerykański- zbiór norm, zawartych w

Sankcje-opracowanie - Prawo karne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

SANKCJE Podział sankcji: Podstawowy podział ze względu na funkcję, nie występuje w prawie międzynarodowym publicznym: • Karne: wymierzenie pewnej dolegliwości w przypadku naruszenia norm prawa karnego; dominuje funkcja represyjna; znajduje zastosowanie w dziedzinach życia, gdy naruszenie prawa je...

Sprzeczności w prawie, luki prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2884

SPRZECZNOŚCI W PRAWIE: sprzeczności logiczne= sprzeczności analityczne: sytuacja, gdy jedna norma coś nakazuje a druga coś zakazuje, jedna nakazuje, a druga zakazuje, jedna zakazuje a druga uprawnienia. przeciwieństwa logiczne: dwie normy nakazują adresatowi dwa sposoby postępownia, których jednoc...

Suwerenność państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

SUWERENNOŚĆ: Suwerenność państwa: Władza państwowa ma być suwerenna. Pojęcie suwerenności państwa możemy rozważać w dwóch aspektach - zewnętrznym i wewnętrznym. Zewnętrzna suwerenność oznacza niezależność i samodzielność władzy państwowej w podejmowanych przez nią decyzjach (mowa tu o niezależnośc...

Tendencje w rozwoju prawa współczesnego-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

TENDENCJE W ROZWOJU PRAWA WSPÓŁCZESNEGO: o Postępująca jurydyzacja życia społecznego- coraz więcej dziedzin, które reguluje prawo; prawo nie tylko źródłem obowiązków i uprawnień, ale i instrumentem do realizacji programów skutecznych o Wzrost ilości prawa- świadczy o niskiej skuteczności realizacj...