Sankcje-opracowanie - Prawo karne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sankcje-opracowanie - Prawo karne - strona 1 Sankcje-opracowanie - Prawo karne - strona 2

Fragment notatki:

SANKCJE
Podział sankcji:
Podstawowy podział ze względu na funkcję, nie występuje w prawie międzynarodowym publicznym:
• Karne: wymierzenie pewnej dolegliwości w przypadku naruszenia norm prawa karnego; dominuje funkcja represyjna; znajduje zastosowanie w dziedzinach życia, gdy naruszenie prawa jest szczególnie niebezpieczne ze społecznego punktu wartości, np. naruszenie życia; postaci:  prewencyjna- odstraszenie
 represyjna  retrybutywna Retrybutywizm (ang. retribution, kara) — stanowisko w prawodawstwie karnym broniące idei sprawiedliwego odwetu, zgodnie z którym istotą kary jest sprawiedliwa odpłata za wyrządzone zło, proporcjonalna do czynu i winy sprawcy. Stanowisko to jest popularne w ramach sporu o karę śmierci i zasadność jako takiej penalizacji, uznając, że kara jest racjonalna i nieodzowna zarówno w wymiarze społeczno-ekonomicznym, jak i filozoficznym. Krótko mówiąc retrybutywiści są ortodoksyjnymi zwolennikami stosowania kar, formułują argumenty na obronę odwetowej penalizacji.
• Egzekucyjne: związana z prawem administracyjnym i cywilnym; np. uiszczenie długu wobec wierzyciela; wykonanie:
 Bezpośrednie (forma restytucyjna)- przywrócenie stanu poprzedniego rzeczy, np. eksmisja z bezprawnie zajętego lokalu
 Zastępcze (forma kompensacyjna)- gdy została wykonania szkoda w sposób nieodwracalny- zastępcze pokrycie szkody
Egzekucja szczególnego rodzaju, np. odebranie praw rodzicielskich
Nieważności: powodująca nieważność
Jedna norma prawna może być zabezpieczona dwoma sankcjami:
LEX PLUS QUAM PERFECTA- norma bardziej niż doskonała
LEX PERFECTA
LEX MINUM QUAM PERFECTA- jedynie sankcja karna, ale nie pozbawiająca czynności prawnej; np. zawarcie związku małżeńskiego z naruszeniem przepisów
LEX IMPERFECTA- naruszenie normy nie pociąga za sobą żadnej sankcji
Występują również normy prawne niezabezpieczone sankcją. Przyczyny:
• Sankcja nie jest potrzebna,
• Niemożliwa kontrola realizacji norm,
• Na skutek wad w procesie stanowienia prawa, w technice legislacyjnej (błąd w sformułowaniu przepisu).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz