Prawoznawsto - sankcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawsto - sankcje - strona 1

Fragment notatki:

SANKCJE
Dolegliwość wymierzana przez upoważnione organy państwa za naruszenie norm prawnych
Sankcje, którymi posługuje się prawo - sankcje skupione (przewidziane w wyraźny sposób w przepisach prawnych, specjale instytucje wymierzania)
Wg. Autorów sankcja jest treścią normy sankcjonującej (a nie trzecim elementem)
Dyspozycja normy określająca rodzaj dolegliwości, jaka powinna dotknąć osobę, która naruszyła dyspozycję normy w warunkach podanych w hipotezie
Dwojakie znaczenie:
Językowe - słowna zapowiedź określonej dolegliwości
Realne - społeczny fakt podjęcia (lub możliwości podjęcia) określonych kroków wobec osoby zachowującej się niezgodnie z normami
Rodzaje sankcji:
Karna (represyjna, penalna) - za dokonanie czynów zabronionych polegających na działaniu (ewentualnie zaniechaniu np. nie udzielenie pomocy osobie tonącej). Występuje ich najwięcej w kodeksie karnym czy wykroczeń
Kodeks karny przewiduje dwie grupy sankcji:
KARY:
Środki karne:
Dożywotnie pozbawienie wolności
25 lat pozbawienia wolności
Pozbawienie wolności (do lat 15)
Ograniczenie wolności
grzywna
Pozbawienie praw publicznych
Zakaz zajmowania określonego stanowiska
Zakaz wykonywania zawodu
Zakaz prowadzenia działalności gosp.
Zakaz prowadzenia pojazdów
Przepadek przedmiotów
Podanie wyroku do publicznej wiadomości
Funkcje kary:
Odpłata (złem za zło)
Resocjalizacja przestępcy
Prewencja indywidualna i ogólna (odstraszanie)
Izolacja przestępcy
Eliminacja na zawsze (dożywotnie pozbawienie wolności)
Do sankcji karnych zaliczamy również rozmaite sankcje o charakterze dyscyplinarnym
Sankcja egzekucyjna - najczęściej prawo cywilne bądź administracyjne:
Przymuszenie do wykonania, co stanowiło obowiązek adresata
Sankcja restytucyjna - przymusowe unicestwienie tego, co zostało przez adresata zrobione wbrew zakazowi
Sankcja egzekucyjna może dotyczyć: egzekucji świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych
Sankcja nieważności (bezskuteczności) czynności konwencjonalnej - najczęściej prawo cywilne bądź kanoniczne. Gdy czynność została wykonana z naruszeniem prawa to sankcją jest odebranie im skuteczności prawnej
Leges perfecta - normy zabezpieczone sankcją nieważności; uznają wadliwą czynność prawną za niebyłą.
Nieważność bezwzględna - następuje z mocy prawa ( ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (2)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Basia napisał(a):

2016-11-19 12:07:18

Polecam

Basia napisał(a):

2016-11-19 12:06:52

Przejrzysta, w niektórych miejscach nie do końca jasna np. czy sankcja restytucyjna jest rodzajem samym w sobie czy podrodzajem sankcji egzekucyjnej?