Rodzaje przepisów prawnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje przepisów prawnych - strona 1 Rodzaje przepisów prawnych - strona 2 Rodzaje przepisów prawnych - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE PRZEPISÓW PRAWNYCH BUDOWA AKTU PRAWNEGO: Część nieartykułowana: Tytuł: rodzaj aktu, data wydania i przedmiot regulacji
Ustępy: preambuła, arenga w umowach międzynarodowych
Podstawa pozytywna: występuje w aktach wykonawczych, zawiera powołanie się na upoważnienie do wyd. okr. aktu
przepisy ogólne (w tym definicje legalne) przepisy szczegółowe przepisy kolizyjne przepisy przejściowe przepisy dostosowujące przepisy końcowe (derogacyjne i o wejściu w życie) CZĘŚĆ TYTUŁOWA (nagłówek):
- wymienia się nazwę aktu, datę ustanowienia, ogólne merytoryczne określenie normowanej w akcie materii
- jeśli akt wydały organy kolegialne (Sejm, RM) liczy się data uchwalenia
- jeśli wydał go organ jednoosobowy - liczy się data podpisania
- jeśli wydała grupa ministrów - liczy się data podpisu ostatniego
TEKST AKTU:
Na początku umieszcza się przepis powołujący się na podstawę prawną wydania tego tekstu
podstawa prawna - przepis zawierający normę kompetencyjną, który upoważnia dany organ do stanowienia danego aktu
Przepisy przyznające kompetencje do prawodawstwa:
przyznają kompetencje, z których korzystanie jest fakultatywne - organ nie musi wydawać aktu
przyznają kompetencje z obowiązkiem skorzystania z niej - prawodawca musi wydać akt
preambuła - w wyjątkowych wypadkach umieszczana w ustawach gdy trzeba wyraźnie wskazać cele wydania aktu, określa ona cel (ratio legis) danej regulacji, oraz wartości, na której jest oparta
Tekst aktu składa się przepisów pogrupowanych w artykuły (w ustawach) lub w paragrafy (w aktach wykonawczych)
Artykuły dzielą się na ustępy. Artykuły grupuje się w rozdziały, rozdziały w działy, działy w tytuły. W kodeksach: tytuły grupuje się w księgi, księgi w części. W aktach wykonawczych: paragrafy dzieli się na ustępy, ustępy na punkty i litery.
PRZEPISY OGÓLNE: przepisy ogólne - wyodrębnia się na początku aktu, jeśli zachodzi potrzeba zamieszczania w nich elementów wspólnych dla wielu przepisów merytorycznych, formułują często zasady prawa , wyjątki od stosowania prawa, wyjaśnienie definicji le galnych zasady prawa - normy, które mają szczególne znaczenie dla danego aktu normatywnego, gałęzi prawa, lub prawa obowiązującego w ogóle - prawodawca tworząc nowe prawo nie łamie ich, a stosujący prawo kierują się nimi podczas interpretacji prawa
Formy wyrażania obowiązku zachowania: - pozornie opisowa - dosłownie biorąc można odczytać ją jako zdanie charakteryzujące konkretne zachowanie adresata (w rzeczywistości wyraża obowiązek) - A określi, B uzależnia = A ma obowiązek określić, B ma obowiązek uzależnić


(…)

… powoduje ukaranie podmiotów naruszających i czynności, np. zawarcie dwu prawnego małżeństwa (bigamia)- przepisy te powodują nieważność 2 małżeństwa i karę
leges perfectae (przepisy doskonałe) - nie przewidują kary, ale przewidują nieważność czynności prawnej, np. nieważność testamentu, czy nieważność czynności małoletniego (sankcja nieważności)
leges minus quam perfectae (przepisy mniej niż doskonałe) - przewidują karę a nie przewidują nieważności czynności prawnej np.(zapłacimy karę za brak biletu, lecz nikt nas z pociągu nie wyrzuci)
leges imperfectae (przepisy niedoskonałe) - nie pociągają za sobą ani kary ani nieważności czynności prawnych np. „Dziecko mieszkające u rodziców obowiązane jest pomagać im we wspólnym gospodarstwie”
PRZEPISY KOLIZYJNE: Rozstrzygają one zastosowanie jednego z dwóch przepisów…
… dyspozycji:
Zachowania psychofizyczne - zachowanie czystości, bójka, znalezienie rzeczy, ich przebieg lub następstwo uregulowane są przez prawo
Czynności konwencjonalne - zachowania, którym prawo (lub normy moralne, religijne) nadaje odmienny, umowny sens inny niż ich znaczenie psychofizyczne (akt głosowania = wrzucenie kartki do urny, wydanie koncesji -= wypisanie kartki papieru)
czynności prawne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz