Norma prawna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma prawna - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

6. Norma prawna (charakter generalny i abstrakcyjny normy prawnej), rodzaje norm prawnych.
Norma prawna - jednostka logiczna aktu prawnego, konstruowana na gruncie przepisów prawnych.
Charakter generalny - oznacza, iż norma nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej (np. podatnik lub każdy człowiek). Charakter abstrakcyjny - oznacza, iż nakazane czy też zakazane zachowanie jest wymagane od adresata normy w każdym przypadku, gdy ziszczą się określone w normie prawnej okoliczności. Rodzaje norm prawnych:
Normy nakazujące - wskazują adresatowi określony sposób postępowania, najczęściej pod rygorem poniesienia ujemnych konsekwencji prawnych w przypadku niezastosowania się do nakazu.
Normy zakazujące - postanawiają, najczęściej pod rygorem sankcji, że nie wolno postępować w określony sposób.
Normy uprawniające - (dozwalające) nie nakazują, ani nie zakazują żadnego postępowania, przewidują możliwość wyboru zachowania.
Normy ogólne - „lex generalis” - powszechne reguły zachowania, obejmujące szeroki zakres spraw i adresatów.
Normy szczegółowe - „lex specialis” - ustanawiają wyjątki od postanowień reguł powszechnych, wynikających z norm ogólnych.
Normy bezwzględnie obowiązujące - „ius cogens” - ustanawiają zakaz lub nakaz jednego sposobu zachowania adresatów normy, nie dopuszcza odmiennego zachowania niż ten, który wskazano w normie.
Normy względnie obowiązujące - „ius dispositivum” - pozostawiają podmiotom prawa swobodę wyboru własnego zachowania w relacji z innymi podmiotami.
Normy doskonałe - „lex perfecta” - normy, który opatrzone są sankcją nieważności aktu stosującego taką normę.
Normy więcej niż doskonałe - „lex plus quam perfecta” - opatrzone są sankcją nieważności aktu stosującego taką normę oraz inną sankcję prawną, zwykle sankcję represyjną.
Normy mniej niż doskonałe - „lex minus quam perfecta” - opatrzone są jedynie sankcją represyjna, nie unieważniają jednak dokonanej czynności stosującej tę normę.
Normy niedoskonałe - „lex imperfecta” - to normy, dla których w systemie prawa - w sytuacji ich nieprzestrzegania - nie można znaleźć sankcji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz