Prawa człowieka i obywatela-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka i obywatela-opracowanie - strona 1 Prawa człowieka i obywatela-opracowanie - strona 2 Prawa człowieka i obywatela-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA (wyodrębnienie- kryterium historyczne, chronologiczne):
I GENERACJA PRAW: PRAWA WOLNOŚCIOWE (I faza rozwoju państwa demokratycznego, liberalnego):  wolność od arbitralnych decyzji państwa, od ingerencji państwa
 PRAWA CYWILNE I POLITYCZNEprawo do życia, prawo do własności, wolność przekonań, wyznania, sumienia
II GENERACJA PRAW: szeroko rozumiane prawa socjalne; kategorie:
 Ekonomiczne
 Kulturalne
 Socjalne
Mają naturę roszczeniową- można domagać się realizacji od państwa, nakładają a państwo obowiązek realizacji usług na rzecz obywatela; nie wszystkie prawa są jednak egzekwowalne (np. nie można wymagać od państwa, aby zapewniło miejsce pracy, choć wynikałoby to z konstytucji)
III GENERACJA PRAW: prawa solidarnościowe- przysługują narodom, grupom etnicznym, religijnym
Prawo do czystego środowiska, do samostanowienia, pokoju, wspólnego dziedzictwa kulturalnego i politycznego, do pomocy humanitarnej
IV GENERACJA PRAW: prawa poszanowania mniejszości: religijnych, etnicznych, seksualnych; mają współcześnie szczególnie ważną rolę, gdyż żyjemy w świecie zróżnicowanym
OBOWIĄZKI
OBOWIĄZKI: POSTACI:  ZAKAZY (sformułowane negatywnie- obowiązki powstrzymania się od działania)
 NAKAZY (sformułowania pozytywne)
 OBOWIĄZKI NIEZABEZPIECZONE SANKCJĄ- CIĘŻARY DOWODÓW:
na powodzie (wierzycielu) spoczywa ciężar dowodu; nie ma potrzeby zabezpieczania sankcją, gdyż strona sama jest zainteresowana udowodnieniem winy pozwanego (dłużnika)
Większość uprawnień jest ściśle związana z obowiązkami, spoczywającymi na innych podmiotach.
Podział uprawnień c.d. II. KORELATYWNE
• Do własnych działań- zezwolenia: nie mają charakteru roszczeniowego, np. karta wędkarskamożemy łowić ryby w określonym zbiorniku, nie mamy uprawnienia do egzekwowania pewnych zachowań od innej jednostki
• Do cudzych działań (korelatywnie sprzężone z obowiązkami innych osób):
 pozytywne: obowiązek innych podmiotów do pozytywnego działania; obowiązek w postaci nakazu działania spoczywający na innym podmiocie, np. relacja dłużnik-wierzyciel
 negatywne: sprzężone z cudzymi obowiązkami jednej osoby do negatywnego zachowania się, z obowiązkiem zaniechania od działania, powstrzymania się z uprawnieniem, np. obowiązek erga omnes (dla wszystkich)- właściciel może rozporządzać swoją własnością, na innych osobach, które nie są właścicielami spoczywa obowiązek zaniechania od działań naruszających prawo własności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz