Podział systemów w ujęciu modelowym wg Hansa Kelsena-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział systemów w ujęciu modelowym wg Hansa Kelsena-opracowanie - strona 1 Podział systemów w ujęciu modelowym wg Hansa Kelsena-opracowanie - strona 2 Podział systemów w ujęciu modelowym wg Hansa Kelsena-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PODZIAŁ SYSTEMÓW W UJĘCIU MODELOWYM wg HANSA KELSENA:
 dynamiczne- oparte na powiązaniach formalnych: norma o wyższej mocy prawnej stanowi podstawę kompetencyjną dla normy o niższej mocy prawnej.
 statyczne- oparte na powiązaniach treściowych: norma o niższej mocy prawnej stanowi treściowe rozwinięcie normy o wyższej mocy prawnej, np. rozporządzenie- treściowe rozwinięcie norm zawartych w ustawach blankietowych.
Współcześnie systemy mają charakter mieszany, np. rozporządzenie: zarówno treściowym rozwinięciem ustawy jak i sporządzanie na podstawie ustawy.
Przepisy blankietowe - ustawy blankietowe - nie rozstrzygają pewnych kwestii same, nie wyznaczają sposobu postępowania, adresatów a wydawane rozstrzygnięcie uzależniają od postanowień innych generalnych aktów prawnych.
Uporządkowanie systemów opiera się na systematyzacji:
o Pionowej (wertykalnej) miejsce, jakie akt normatywny zajmuje w hierarchicznej strukturze z uwagi na moc prawną. Moc prawna a moc obowiązująca:
Moc prawna- charakter stopniowalny:
Akt o wyższej mocy prawnej może uchylić lub zmienić akt o niższej mocy prawnej
Akt o wyższej mocy prawnej jest podstawą obowiązywania aktu o niższej mocy prawnej
Akt o niższej mocy prawnej nie może być sprzeczny z aktem o wyższej mocy prawnej
Akt o wyższej mocy prawnej reguluje sprawy wyższej wagi
Moc obowiązująca- nie ma charakteru stopniowalnego- albo obowiązuje albo nie
Jeden organ może stanowić akty o różnej mocy prawnej (np. sejm) lub różne organy mogą stanowić akty o tej samej mocy prawnej (np. rozporządzenie).
Rozporządzenia wydają:
prezydent, minister, Rada Ministrów, premier, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W polskim systemie akty prawne zrównane z ustawą:
 Rozporządzenie z mocą ustawy (w czasie stanu wojennego)
 Ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie umowa międzynarodowa
o Poziomej (horyzontalnej) w oparciu o kryteria:
1. Podmiotowe- bierze się pod uwagę, do kogo normy są adresowane; rola posiłkowa/subsydiarna, dziś marginalna, gdyż zakłada nierówność wobec prawa; odgrywało rolę w monarchii stanowej; szlachcic zabił chłopa- kara główszczyzny (suma pieniędzy należna rodzinie lub panu feudalnemu za głowę zabitego)
chłop zabił szlachcica- kara śmierci dla chłopa.
2. Przedmiotowe- główne kryterium; przedmiotem jest sfera stosunków społecznych, regulowanych i chronionych przez prawo; rodzaj wartości społecznej; dokonuje się podziału na:


(…)

… prawa:
GAŁĄŹ PRAWA- historycznie ukształtowany kompleks norm prawnych, regulujących sferę stosunków społecznych; kategorie:
Gałęzie prawa materialnego: np. karne, cywilne, administracyjne, rodzinne, rolne, gospodarcze itp.; charakterystyczne- formułują bezpośrednio zakazy, nakazy i uprawnienia wobec adresata.
Gałęzie prawa formalnego- procesowego; służy do urzeczywistnienia norm materialnych; na jego podstawie można dochodzić realizacji prawa materialnego; np. prawo administracyjne procesowe, prawo karne procesowe, prawo cywilne procesowe
Współczesne tendencje podziału na gałęzie prawa:
a) karnego, administracyjnego, konstytucyjnego
b) cywilnego, pracy
Pozostałe charakter prawa miejscowego. Mimo iż prawo jest liberalne, wzrasta rola prawa administracyjnego (administratyzacja prawa)
1. prawo publiczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz