Prawoznawstwo - strona 19

note /search

Typy relacji prawo a moralność-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1071

TYPY RELACJI PRAWO A MORALNOŚĆ (PODOBIEŃSTWO): 1. Relacje przedmiotowe I koncepcja (Adam Podgórecki): prawo to minimum moralności, co oznacza, że każdy czyn uregulowany przez prawo ma swój odpowiednik w regulacji moralnej (naruszenie każdej normy prawnej stanowi naruszenie norm moralnych, np. kode...

Uprawnienia-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

UPRAWNIENIA Podział uprawnień: I.  Proste: uprawnienie jednego podmiotu do jednego określonego działania ze względu na jedną normę postępowania (np. relacja dłużnik-wierzyciel)  Złożone: kompleks uprawnień prostych, przysługujących jednemu podmiotowi (np. uprawnienie właścicielanp. sadu: może...

Współczesna definicja prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

WSPÓŁCZESNA DEFINICJA PRAWA PRAWO- zbiór norm ogólnych, pochodzących od organów państwa, których realizacja zabezpieczona jest możliwością zastosowania przymusu państwowego. Elementy składowe definicji: ”zbiór norm ogólnych” NORMA- wzorzec, reguła postępowania; normy społeczne- funkcjonujących w...

Źródła prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

ŹRÓDŁA PRAWA Problematyka form prawa; występuje w III znaczeniach: I. w znaczeniu formalnym: źródłem prawa każdy akt, każda decyzja władzy publicznej uznana w danym systemie, np. ustawa, precedens. w znaczeniu poznania prawa: kanał przepływu informacji o prawie; w jaki sposób prawo dociera do ad...

Filozofia prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225

Filozofia prawa Państwo i prawo w ujęciu społecznym; Nauka, której przedmiotem badań jest pytanie o istotę prawa, jego cel i sposoby osiągnięcia owego celu. Filozofia prawa wzbogacona o aspekt praktyczny to teoria prawa. Filozofia prawa j...

Obowiązywanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

OBOWIĄZYWANIE PRAWA (poszczególnych norm prawnych) Występuje na gruncie doktryny prawniczej w III znaczeniach:  Normatywnym (systemowym)  Socjologicznym (faktycznym)  Aksjologicznym Dalsze wątki odnosić się będą do obowiązywania prawa w znaczeniu normatywnym. Znaczenie normatywne: relatywne...

Podziały nauk a prawoznawstwo-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Podziały nauk a prawoznawstwo NAUKA- występuje w znaczeniu: • pragmatycznym- polega na przyswajaniu i przekazywaniu wiedzy; jest to rzemiosło uczonych, jest określonym warsztatem badawczym; Kustra: proces badawczy. • instytucjonalnym- dyscypliny naukowe jako podstawowe jednostki klasyfikacji nauk...

Prawo aktualnie obowiązujące-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462

PRAWO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE. SYSTEMY PRAWA. SYSTEM- zbiór norm uporządkowanych wg określonych kryteriów i dyrektyw. SYSTEMY PRAWA: I. system typuwskazuje na typowe, właściwe danemu systemowi cechy; np. systemy, które ukształtowały się pod wpływem prawa: Kontynentalnego- Europa, Ameryka Poł. A...

Tworzenie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 651

TWORZENIE PRAWA W zależności od tego, jak prawo jest stanowione: Sensu stricte- stanowione w wąskim znaczeniu: tworzenie norm konkretno-indywidualnych na podstawie generalno-abstrakcyjnych; nie ma wyraźnej granicy demarkacyjnej; adresat oznaczony imieniem i nazwiskiem stanowiska sędziów Trybunału ...

Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2590
Wyświetleń: 4935

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŹRÓDEŁ PRAWA W POLSCE Źródła prawa 1. W sensie formalnym - określone przepisami prawa działanie kompetentnego organu państwa, którego następstwem jest powstanie norm generalnych i abstrakcyjnych (zawartych w aktach prawnych) 2. W sensie materialnym - wszelkie czynniki mają...