Obowiązywanie prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa-opracowanie  - strona 1 Obowiązywanie prawa-opracowanie  - strona 2 Obowiązywanie prawa-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

OBOWIĄZYWANIE PRAWA (poszczególnych norm prawnych)
Występuje na gruncie doktryny prawniczej w III znaczeniach:
 Normatywnym (systemowym)
 Socjologicznym (faktycznym)
 Aksjologicznym
Dalsze wątki odnosić się będą do obowiązywania prawa w znaczeniu normatywnym.
Znaczenie normatywne: relatywne- odnosi się do prawa obowiązującego w danym państwie; musi spełniać pewne kryteria: Norma prawna: o została ustanowiona w odpowiedniej formie i trybie przez uprawniony do tego podmiot
o weszła w życie
o nie została formalnie uchylona (derogowana)
o nie jest sprzeczna z żadną inną normą obowiązującą lub jeśli jest sprzeczna, nie straciła ważności na podstawie przyjętych reguł walidacyjnych i argumentacyjnych.
Norma prawna obowiązuje w znaczeniu faktycznym, gdy jest stosowana w praktyce.
Desuetudo (łac. 'odwyknienie', 'odzwyczajenie') - termin prawniczy oznaczający jedną z reguł derogacyjnych, według której długotrwałe niestosowanie lub nieprzestrzeganie w praktyce określonej normy prawnej, skutkuje utratą przez nią mocy obowiązującej. Podstawowa funkcja polega na uchylaniu mocy obowiązującej istniejących norm. Jeżeli zwyczaj jest uważany za fakt prawotwórczy, to może derogować przepis prawa pozytywnego. Behawioralne kryterium "przepis prawa nie obowiązuje, ponieważ nie jest przestrzegany".
Prawo obowiązuje:
• W czasie (aspekt czasowy): określa:
 początkowy termin obowiązywania (z dniem ogłoszenia- publikacji lub po upływie vacatio legis);  do kiedy akt będzie obowiązywał- z góry ustalony końcowy termin obowiązywania ustawy (np. na skutek wystąpienia zdarzeń losowych);  uchylenie- gdy nowy akt normatywny w sposób wyraźny uchyla dotychczas obowiązujący akt normatywny (`uchyla się', `tracą moc')  derogacja milcząca: kiedy nowy akt normatywny nie uchyla w sposób bezpośredni poprzedniego aktu normatywnegoreguły walidacyjne/kolizyjne- pozwalają określić, ustalić, jakie przepisy należy stosować, czy nowe czy dotychczas obowiązujące przepisy; Reguły:
o hierarchicznemówi nam, że akt wyższej mocy prawnej ma pierwszeństwo nad normą niższej mocy prawne
o chronologiczneprzepisy później wydane wypierają przepisy wcześniej wydane pod warunkiem, że norma później wydana ma taką samą lub wyższą moc prawną
o merytorycznelex specialis (norma szczegółowa) nie uchyla lex generalis (norma ogólna), lecz wyłącza jej zastosowanie w sytuacji, gdy następuje zbieg obu norm (nie ma charakteru derogacyjnego); np. „Kto zabija człowieka podlega karze pozbawienia wolności od...do..” i „Kto na prośbę lub pod wpływem współczucia pozbawia życia człowieka podlega karze pozbawienia wolności od...do...”przepis o eutanazji jest nie uchyla, a stanowi konkretny przypadek dotyczący normy ogólnej o pozbawieniu wolności za zabójstwo.


(…)

…) i przestrzenią powietrzną, ograniczone granicami stanowionymi lub naturalnymi + placówki dyplomatyczne, bazy wojskowe (charakter eksterytorialny- wyłączone spod jurysdykcji państwa przyjmującego)+statki morskie i powietrzne pod banderą danego państwa (miejsce, gdzie obowiązuje prawo danego państwa), chyba że odpowiednie akty normatywne stanowią inaczej (np. zagrożenie wścieklizny na terenie pewnej gminy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz