Akty normatywne - Prawo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty normatywne - Prawo - strona 1 Akty normatywne - Prawo - strona 2

Fragment notatki:

Akty normatywne Pojęcie aktu normatywnego Akt normatywny - zbiór przepisów prawnych, odpowiednio uporządkowanych, wydanych przez upoważniony podmiot, wyrażający normy w zasadzie generalne i abstrakcyjne, opatrzony nazwą. Akt prawny - j . w. ale wyraża normy konkretne i indywidualne, LUB te i te Różnice między aktami normatywnymi : przedmiot unormowania, pozycja zajmowana w systemie prawa. Budowanie aktów normatywnych według określonego schematu - służy komunikatywności. Budowa aktu normatywnego Minimum treści typowego aktu normatywnego: przepis merytoryczny, tytuł, przepis o wejściu w życie, podpis. Przepis merytoryczny - przepis zawierający normę prawną wyznaczającą czyjeś postępowanie. Przepisy przejściowe i dostosowujące mają na celu rozstrzygnięcie: jakie dawne przepisy uchylić, ażeby uniknąć niezgodności, jakie normy (dawne czy nowe) należy stosować do zdarzeń czy stosunków, które powstały w czasie obowiązywanie dawnych norm, ale trwają w chwili gdy następuje zmiana przepisów prawnych. Elementy aktu norma tywnego : tytuł aktu, przepisy merytoryczne: przepisy ogólne,
przepisy szczegółowe,
przepisy o zmianie przepisów obowiązujących (nowelizujące), przepisy przejściowe i dostosowujące, przepisy końcowe: przepisy uchylające (derogacyjne),
przepisy o wejściu aktu normatywnego w życie,
przepisy o wygaśnięciu mocy aktu normatywnego.
W akcie normatywnym można wyróżnić : część artykułowaną - tę, w której zawarte są przepisy prawne, część nieartykułowaną - tytuł aktu, preambuła, tzw. podstawa prawna oraz podpis. Tytuł : rodzaj aktu, twórca aktu, data wydania, treść, czasami - informacja “o zmianie ustawy”, w aktach wykonawczych - informacja o podstawie prawnej wydania. Preambuła ( preambulus - idący przodem) - uroczysty wstęp, umieszczany w niektórych aktach normatywnych, które normują jakieś dziedziny spraw szczególnie doniosłe dla życia danej społeczności (np. konstytucje): wyjaśnia motywy wydania danego aktu, formułuje podstawowe wartości, które zamierza się przez jego wydanie chronić. Podstawa prawna wydania aktu o charakterze wykonawczym względem ustawy - przepis upoważniający do unormowania określonej dziedziny spraw aktem wykonawczym. Podanie podstawy prawnej spełnia dwie funkcje: legitymizuje akt wykonawczy, ponieważ ukazuje, że do jego wydania udzielono stosownego upoważnienia, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz