Derogacja

Formy derogacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1946

FORMY DEROGACJI (czyli to, co powyżej, ale obszerniej): a) rozporządzenie przestaje obowiązywać...

Weto ludowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

, pojawia się grupa obywateli, która chce zmienić prawo, chce derogacji np. w Norwegii przeciwko wejściu...

Wytyczne do rozporządzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Maria Łepkowska-Kustra, budując tym samym odpowiednie dla „L jak Legislacja”, napiecie. Derogacją...

Przepisy intertemporalne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3024

intertemporalnych, w prawie publicznym, stosuje się regułę bezpośredniego działania ustawy nowej SPOSOBY DEROGACJI...

Normy-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

(derogacyjne): do elementarnych zasad techniki prawodawczej należy zaliczyć regułę zakazu stosowania derogacji...

Obowiązywanie prawa - reguły kolizyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1400

uchylone (derogowane): derogacja wyraźna - to uchylenie normy lub aktu normatywnego przez inna normę prawną...

Zakres obowiązywania ustawy karnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 553

mocy obowiązującej : - w wyniku uchylenia ( derogacji ) przez późniejszą ustawę bądź expressis verbis...

Obowiązywanie prawa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4046

, końcowy termin (uchylenie bezpośrednie, derogacja milcząca); ustawy epizodyczne - w wyjątkowych sytuacjach...