Derogacja - strona 2

Obowiązywanie prawa - Reguły kolizyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

(derogowane); derogacja wyraźna - to uchylenie normy lub aktu normatywnego przez inna normę prawną nazywaną...

Utrata mocy obowiązującego rozporządzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

hierarchiczna rozporządzeń w systemie jest taka sama. Teraz zajmijmy się derogacją rozporządzeń czyli uchylaniem...

Finanse ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

Europejskiej objęte derogacją muszą spełnić cztery podstawowe warunki, tzw. kryteria konwergencji (nominalnej...

Hierarchiczność-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

nie może nastąpić uchylenie (derogacja) przepisu prawnego sprzecznego z przepisem prawnym wyższego stopnia. Taką...

Jurysdykcja krajowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

. , tylko forma pisemna). Derogacja jurysdykcji sądów polskich jest skuteczna o ile skuteczna jest prorogacja...