Derogacja - strona 3

Precedens

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

niekonstytucyjności przepisu; skutkiem uchylenie normy w ogóle a nie wobec stron postępowania - derogacja - sąd...

Obowiązywanie prawa - akty normatywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

obowiązującej. Derogacja (uchylanie, derogatio) - podstawowa forma eliminowania norm z systemu prawa...

Obowiązywanie prawa - Desuetudo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1561

normatywnych z systemu Derogacja - podstawowa forma eliminacji norm z systemu prawa. Uchylenie normy...

Wykład - Operacje otwartego rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

się, ze nie być większy niż 3% PKB) derogacja - Szwecja, te które wstąpiły w 2004r i 2007r. Odroczenie, ale muszą wejść...

Referendum i jego klasyfikacje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2429

, iż kompetencja zmiany lub derogacji należy do tego pod­miotu, który daną ustawę uchwalił. W praktyce ustrojowej...