Prawa narodów i mniejszości narodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa narodów i mniejszości narodowych - strona 1 Prawa narodów i mniejszości narodowych - strona 2

Fragment notatki:

(prawa narodów i mniejszości narodowych):
Naród - to takie grupy ludzi, które różnią się od innych grup ludzi narodowością.
Narodowość - zespół cech charakterystycznych dla jednego narodu, który odróżnia jeden naród od drugiego.
Cechy narodowości:
Abstrakcyjne (psychologiczne) - świadomość narodowa (poczucie więzi, inność od innych narodów; jest to samowiedza o tym, że różnimy się od innych), temperament narodowy (objawia się w skrajnych sytuacjach, np. wojny - im bardziej na południe, tym temperament bardziej żywiołowy), mentalność narodowa (sposób zachowania się w czasie ekstremalnych sytuacji, np. wojna, pogrzeb, ślub), odrębność kulturowa (pochodna świadomości) - dawno temu były to różnice w strojach, teraz język, terytorium.
Fizyczne - język; terytorium (można dotknąć, zmierzyć); kultura (łącznie z historią) - architektura, wygląd miast; świadomość odrębności.
Jednonarodowy kraj - np. Polska (ale są mniejszości narodowe, choć nie mają takich samych praw, jak Polacy).
Wielonarodowy kraj - Chiny, Rosja (występują 2-3 równoprawne narody).
Prawa narodów i mniejszości dzielimy na zespoły norm:
Ochrona praw człowieka (wymiar jednostkowy - prawo do wolności, zgromadzeń, itp.).
Ochrona praw mniejszości (szkoły, podręczniki, okienko w telewizji i radio, dwujęzyczne nazwy, gdy w regionie mieszka więcej niż 50% mniejszości)
Prawo humanitarne - prawo awaryjne, gdy zawieszane są inne prawa człowieka, narodów (derogacja). Działa wtedy MPH (Międzynarodowe Prawo Humanitarne, którego najwyższym organem wykonawczym jest Międzynarodowy Czerwony Krzyż).
Mniejszość narodowa - grupa ludzi o cechach narodowościowych, która zachowuje cechy odrębności narodowej wewnątrz innego narodu.
Grupa etniczna - nie ma cech narodowościowych (Ślązacy, Kaszubi).
Podział mniejszości narodowych (typy):
Zwarte - żyją w jednym skupisku, np. Serbowie Łużyccy w Niemczech.
Przemieszane z tubylcami - Ukraińcy w Polsce.
Rozproszone - rozproszone mniejszości skupiskami.
Procesy, którym podlegają mniejszości:
Asymilacja - wtopienie się w większość i zatracenie narodowości.
Adaptacja - przystosowanie się, mniejszości nie tracą swej odrębności, przystosowują się do większości.
Integracja - współpraca, kooperacja, kontakty nie grożą mniejszościom narodowym.
Autonomia (samorząd) - najbardziej pożądana forma dla mniejszości narodowych. Autonomia jest zależna od polityki zagranicznej większości, finansowej, policji; to ostatnie stadium przed niepodległością.
Obywatelstwo:
Konwencja haska z 1930 roku - unikać sytuacji pojawiania się apatrydów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz