Obowiązywanie prawa - akty normatywne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa - akty normatywne - strona 1 Obowiązywanie prawa - akty normatywne - strona 2

Fragment notatki:

Obowiązywanie prawa Pojęcie obowiązywania Obowiązywanie - mówimy, że norma (przepis prawny, akt normatywny) obowiązuje w sensie: obowiązuje w jakimś systemie prawny, jest elementem tego systemu, jeżeli została wprowadzone do systemu zgodnie z przyjętymi regułami i nie została zgodnie z tymi regułami z tego systemu wyeliminowana. Początek obowiązywania : norma prawa zwyczajowego - w chwili uznania przez kompetentny organ państwa, norma powstała w wyniku stanowienia - w chwili dokonania ostatniej spośród całego łańcucha czynności konwencjonalnych składających się na złożony akt stanowienia prawa - urzędowe ogłoszenie lub ustanowienie. Wejście aktu normatywnego w życie Wejście w życie - normy prawne (przepisy, akty normatywne) wchodzą w życie w określonym momencie, co oznacza, że od tego momentu mają one być realizowane lub stosowane przez wszystkich, których dotyczą. Moment wejścia w życie normy (aktu normatywnego) wyznacza ten podmiot, który jest upoważniony do ustanowienia danej normy, a więc twórca tej normy. Termin wejścia aktu normatywnego można wyznaczyć jedynie: na dzień ogłoszenia lub ustanowienia aktu, na jakiś dzień późniejszy niż dzień jego ogłoszenia albo ustanowienia. Vacatio legis - okres od momentu ustanowienia albo ogłoszenia danych norm do ich wejścia w życie. Służy on temu, by zapoznać się z nowymi normami, przygotować do ich realizowania i stosowania. Minimalna poprawna vacatio legis wynosi 14 dni, chociaż ustalenie długości pozostawia się podmiotowi upoważnionemu do wydania danego aktu, jednak z regułami państwa prawa jego decyzje w tej sprawie nie mogą być arbitralne. Eliminowanie aktów normatywnych z systemu Norma (przepis prawny, akt normatywny), która została wprowadzona do systemu prawa zgodnie z przyjętymi w nim regułami, obowiązuje tak długo, dopóki nie zostanie z tego systemu wyeliminowana, inaczej mówiąc - dopóki nie utraci mocy obowiązującej. Derogacja (uchylanie, derogatio ) - podstawowa forma eliminowania norm z systemu prawa, jest to czynność konwencjonalna, dokonywana przez upoważniony podmiot i w wyznaczonej procedurze, mocą której norma (przepis prawny, akt normatywny) zostaje pozbawiona mocy obowiązującej przez jej wyeliminowanie z systemu. podmiot derogujący - upoważnienie do uchylania danych norm, a także do zastępowania norm o określonej treści normami o innej treści lub brzmieniu, ma ten podmiot, który wydał dane normy; forma derogacji - akt normatywny czy normę w nim zawartą uchyla się w tej samej formie w jakiej go ustanowiono. abrogacja - całkowite uchylenie aktu normatywnego, bez ustanowienia w jego miejsce nowego aktu / derogacja - uchylenie tylko niektórych przepisów aktu normatywnego oraz zastąpienie ich nowymi.

(…)

… przestrzeń: lądowa, morska i powietrzna.
terytorium lądowe - powierzchnia ziemi, wnętrze ziemi, wody śródlądowe,
terytorium powietrzne - słup powietrza nad obszarem lądowym i morskim,
terytorium morskie - wody wewnętrzne i morze terytorialne,
statki morskie, powietrzne i kosmiczne, które podnoszą banderę danego państwa.
W państwach o charakterze związkowym występują dwa systemy prawne:
prawo ogólnopaństwowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz