Obowiązywanie prawa - Desuetudo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa - Desuetudo - strona 1 Obowiązywanie prawa - Desuetudo - strona 2

Fragment notatki:

Obowiązywanie prawa Obowiązywanie prawa Norma obowiązuje w sensie: obowiązuje w jakimś systemie prawnym, jest elementem tego systemu, jeżeli została wprowadzona do systemu zgodnie z przyjętymi w nim regułami i nie została zgodnie z tymi regułami z tego systemu wyeliminowana. W przypadku gdy norma kształtowała się zwyczajowo, staje się elementem systemu prawa z chwilą jej uznania przez kompetentny organ państwa. Jeżeli natomiast norma powstała w rezultacie aktu stanowienia, to staje się ona elementem systemu z chwilą, gdy dokonano ostatniej spośród całego łańcucha czynności konwencjonalnych składających się na złożony akt stanowienia prawa. Wejście aktu prawnego w życie Normy prawne wchodzą w życie w określonym momencie, pooznacza, że od tego momentu mają one być realizowane lub stosowane przez wszystkich, których dotyczą. Termin wejścia normy w życie wyznacza podmiot, który jest upoważniony do ustanowienia danej normy. Termin wejścia w życie danej normy zapisany jest w przepisie końcowym danej ustawy. Termin wejścia aktu normatywnego w życie można wyznaczyć jedynie:
Na dzień ogłoszenia danego aktu (jeżeli ogłoszenie jest ostatnią czynnością w procesie tworzenia danego aktu warunkującą jego wejście do systemu prawa) albo na dzień jego ustanowienia (jeżeli ogłoszenie aktu nie jest warunkiem wejścia tego aktu do systemu prawa).
Na jakiś dzień późniejszy niż dzień ogłoszenia albo ustanowienia. Vacatio legis - W drugim z wyróżnionych przypadków termin, w którym norm staje się elementem systemu, jest oddzielony od terminu jej wejścia w życie. Okres ten nazywa się vacatio legis (spoczywanie ustawy). Służy on temu, by zapoznać się z nowymi normami, przygotować się do ich realizacji i stosowania. Minimalna vacatio legis wynosi 14 dni. Norma retroaktywna - norma nakazująca w przyszłości wiązać konsekwencje prawne ze zdarzeniami, które rozegrały się w przeszłości, tzn. zanim to norma weszła w życie np.: ustawa odbierająca przywileje emerytalne pracownikom SB; norma nakazująca uiszczenie w przyszłości podatku z tytułu dochodów, które ktoś osiągnął, zanim ta norma weszła w życie.
Eliminacja aktów normatywnych z systemu Derogacja - podstawowa forma eliminacji norm z systemu prawa. Uchylenie normy jest czynnością konwencjonalną dokonywaną przez upoważniony do tego podmiot i w wyznaczonej procedurze, mocą której norma zostaje pozbawiona mocy obowiązywania przez jej wyeliminowanie z systemu. Zgodnie z powszechnie przyjmowaną zasadą upoważnienie do uchylania danych norm, a także do zastępowania norm nowymi ma podmiot, który wydał dane normy.
Akt normatywny uchyla się w tej samej formie, w jakiej go ustanowiona np.: ustawę deroguje się ustawą, rozporządzenie rozporządzeniem. Przepis dotyczący derogacji danej ustawy zapisany jest przed przepisem końcowym.


(…)

… albo częściowy. W tym ostatnim przypadku uchyla się określone przepisy danego aktu normatywnego. Abrogacja - całkowite uchylenie aktu normatywnego bez ustanowienia w jego miejsce nowego aktu. Eliminacja aktu wykonawczego - uchylenie ustawy upoważniającej do wydania aktu wykonawczego lub zmiana jej treści powoduje, że akt wykonawczy wydany na jej podstawie traci moc. Kolejną formą eliminacji norm czy przepisów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz