Aspekt zewnętrzny obowiązywania i wewnętrzny obowiązywania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aspekt zewnętrzny obowiązywania i wewnętrzny obowiązywania - wykład - strona 1 Aspekt zewnętrzny obowiązywania i wewnętrzny obowiązywania - wykład - strona 2

Fragment notatki:

I. Aspekt zewnętrzny obowiązywania - z punktu widzenia socjologii w ujęciu behawioralnym (empirystycznym) to że prawo jest przestrzegane znaczy że obowiązuje. Jest to teoria nieprzydatna dla prawników.
- Prawo tworzone przez człowieka (pozytywne) jest odbiciem prawa naturalnego i obowiązuje jeśli jest zgodne z naturą.
- obowiązuje bo zostało ustanowione w taki sposób, przez takie osoby, które respektujemy jako prawodawce.
System konwencji - tworzenie, nadanie prawa
II. Aspekt wewnętrzny obowiązywania Jest to problem obowiązywania normy prawnej (nie mówimy o prawie ale o normach). Obowiązywanie wewnętrzne, to obowiązywanie systemowe, obowiązywanie normy w danym systemie prawa.
Warunki konieczne do spełnienia aby normę uznać za obowiązującą wewnętrznie:
Jeśli była ustaniwona przez kompetentny organ w drodze ustawowej przez prawo procedury. Kiedy organy ją wydające były upoważnione do wydania jej (zasada ta jest logiczna, bo system jest zbudowany delegacyjno-kompetencyjnie). W sprawie procedury - proces prawotwórczy musi być proceduralnie prawny.
Norma prawna została ogłoszona i weszła w życie.
Aspekt kolejności: Ogłoszenie Wejście w życie (początek obowiązywania) - Akt normatywny może sam określić kiedy wchodzi w życie (tak jest najczęściej). Sejm głosując nad ustawią, głosuje jednocześnie nad tą datą. Datę ustala się przeważnie jako okres czasu od momentu ogłoszenia. - Jeśli akt nie posiada w treści takiej daty, to wejście w życie jest regulowane ustawą i wynosi 14 dni. - Vacatio legis - okres na zapoznanie się z treścią ustawy (między ogłoszeniem, a wejściem w życie)
- Może być akt normatywny wchodzący w życie z dniem ogłoszenia (brak vacatio)
- Zasada nie retroakcji - lex retro non agit. Zasada ta nie jest wyrażona w Konstytucji, ale jest wyinterpretowana z zapisu że Polska jest państwem prawa (TK to zatwierdził). Jedynym przypadkiem dopuszczalnym przez doktryne prawniczą zastosowania retroakcji jest działanie retroakcji na korzyść obywatela. Działanie prawa wstecz nie jest naruszeniem zasady, że ustawa wchodzi w życie po publikacji.
Za obowiązującą wewnętrznie należy uznać taką normę, która nie została uchylona .
Uchylenie - sytuacja jeżeli akt normatywny zastępuje inny.(np. tytuł ustawy: „ustawa zmieniająca ustawę o… z dnia…”; w treści może zawierać: „skreśla się akt…”)
Zmiana może dotyczyć treści (brzmienia ustawy).
Przepisy derogacyjne (sensu stricte) - Wskazuje Iny przepis, który uchyla
Generalne klauzule derogacyjne - uchylają inne przepisy, ale nie wskazują które. (np. „uchyla się przepisy regulujące sprawy regulowane daną ustawą następująco”). Generalne klauzule derogacyjne stosowane są przez prawodawcę kiedy spodziewa się on wprowadzeni sprzeczności (zmian) w ustawach poprzednich. (jest to zapisanie w prawie reguły kolizyjnej temporalnej).


(…)

…: dostrzegamy, że organy państwa zobowiązane do stosowania prawa, nie stosują go. Nie ma konsekwencji, za łamanie prawa s sposób trwały i powszechny. Państwo daje obywatelom do zrozumienia, że nie jest zainteresowane przestrzeganiem danego prawa. Następuje trwałe i powszechne zaniechanie stosowania danego prawa (desuetudo). Przykład: bilet peronowy. Obowiązywanie faktyczne norm: obowiązywanie systemowe + pk 5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz