System prawa - Dworkin - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System prawa - Dworkin - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ZASADA SYSTEMU PRAWA to norma tego systemu ( lub uznana konsekwencja tej normy ), która oceniona zostaje jako szczególnie ważna dla systemu prawa lub jego części.
W działaniu systemu prawa Dworkin wyróżnił:
a) zasady ( principles )- są one szczególnym rodzajem standardów postępowania, które mają być postrzegane ze względu na to, że domaga się tego sprawiedliwość, uczciwość czy inny aspekt moralności.
b) reguły ( policies )- wymogi polityki prawnej, które wyznaczają cel do osiągnięcia ( zazwyczaj jest nim postęp ekonomiczny, polityczny, społeczny )
W przypadku kolizji zasad z regułami, zasady zyskują pierwszeństwo, niezależnie od znanych nam reguł kolizyjnych.
Norma będzie uznawana za normę obowiązującą, gdy będzie wydana przez kompetentny organ i w drodze ustalonej przez prawo procedury (konstytucje, ustawy, rozporządzenia).
Normy prawne najpierw są ogłaszane a potem wchodzą w życie. Akt normatywny może określać sam kiedy wchodzi w życie (data dzienna, lub okres czasu od ogłoszenia ustawy). Gdyby dany akt nie posiadał takiego ustalenia w życie to przyjmuje się regułę 14 dni od publikacji. Ogłoszenie (publikacja) w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim.
Wejście w życie - sformułowanie metaforyczne, jest to początek obowiązywania.
Lex Retro Non Agit nie będzie złamane gdy przepisy działające wstecz usuwają pewne błędy prawodawcy. Działanie prawa wstecz nie jest naruszeniem zasady, która mówi, ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jest ona ogłoszona, wchodzi w życie, ale działa wstecz. Może też się zdarzyć że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia ale będzie dotyczyć sytuacji wcześniejszych. Retroakcja - prawo działające wstecz. Lex Retro Non Agit Za obowiązującą będzie uważana norma prawna która nie została uchylona. Każdy przepis który wskazuje przepis, jaki uchyla nazywamy przepisem derogacyjnym sensu stricto (ponieważ wyraźnie wskazuje przepis jaki uchyla). Zdarza się jeszcze bardzo nieprzyjemne postępowanie prawodawcy kiedy używa „generalnych klauzur derogacyjnych”, one uchylają jakieś przepisy, ale nie wiadomo które. Sprzeczności jednak między ustawami mogą nie być bardzo wyraźne, mogą się dopiero ujawniać podczas konfliktu faktycznego w konkretnej sytuacji. Nie ma tu pewności jakie konflikty w tej ustawie mogą wejść z przepisami wcześniejszymi, dlatego właśnie pisze się taką klauzurę (generalną klauzurę derogacyjną). Tak naprawdę ta klauzura mówi to samo co reguła kolizyjna temporalna, z tym że jest ona zapisana w ustawie. Norma prawna będzie uznana za obowiązującą tylko wówczas gdy nie jest sprzeczna z żadną inną normą, a jeżeli będzie sprzeczna to będzie obowiązywała w zgodzie z regułami kolizyjnymi.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz