Zasady systemu prawa i obowiązywanie systemu prawa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady systemu prawa i obowiązywanie systemu prawa - wykład  - strona 1 Zasady systemu prawa i obowiązywanie systemu prawa - wykład  - strona 2 Zasady systemu prawa i obowiązywanie systemu prawa - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Zasady systemu prawa
Normy, które doktryna prawa uważa za normy szczególnego znaczenia. Nie ma jednej odpowiedzi, czemu normy te mają szczególne znaczenie.
Są w Konstytucji
Przesądzają treść norm niższych
Według Rolanda Dworkina są normy o większym znaczeniu (zasady), oraz o mniejszym znaczeniu.
O mniejszym znaczeniu - spełniam je, albo nie. Nie musi być zawarta w przepisach
O większym znaczeniu - nie zawsze mówimy o spełnieniu ich albo nie, mówimy również o na przykład naruszeniu. Zgodność z nimi można stopniować (pozwala na to ich ogólność)
Zasady mogą nie być zawarte w przepisach. Zasady mogą być podstawą zasądzenia wyroku (rozstrzygnięcia sprawy).
OBOWIĄZYWANIE PRAWA
W ujęciu filozoficznym ujęciu problemu: - „dlaczego prawo obowiązuje?” - zewnętrzny aspekt obowiązywania (dotyczy całości prawa)
- „co znaczy dla prawników, że norma obowiązuje (należy do systemu)?” - problem wewnętrznego aspektu obowiązywania
I. Aspekt zewnętrzny obowiązywania - z punktu widzenia socjologii w ujęciu behawioralnym (empirystycznym) to że prawo jest przestrzegane znaczy że obowiązuje. Jest to teoria nieprzydatna dla prawników.
- Prawo tworzone przez człowieka (pozytywne) jest odbiciem prawa naturalnego i obowiązuje jeśli jest zgodne z naturą.
- obowiązuje bo zostało ustanowione w taki sposób, przez takie osoby, które respektujemy jako prawodawce.
System konwencji - tworzenie, nadanie prawa
II. Aspekt wewnętrzny obowiązywania Jest to problem obowiązywania normy prawnej (nie mówimy o prawie ale o normach). Obowiązywanie wewnętrzne, to obowiązywanie systemowe, obowiązywanie normy w danym systemie prawa.
Warunki konieczne do spełnienia aby normę uznać za obowiązującą wewnętrznie:
Jeśli była ustaniwona przez kompetentny organ w drodze ustawowej przez prawo procedury. Kiedy organy ją wydające były upoważnione do wydania jej (zasada ta jest logiczna, bo system jest zbudowany delegacyjno-kompetencyjnie). W sprawie procedury - proces prawotwórczy musi być proceduralnie prawny.
Norma prawna została ogłoszona i weszła w życie.
Aspekt kolejności: Ogłoszenie Wejście w życie (początek obowiązywania) - Akt normatywny może sam określić kiedy wchodzi w życie (tak jest najczęściej). Sejm głosując nad ustawią, głosuje jednocześnie nad tą datą. Datę ustala się przeważnie jako okres czasu od momentu ogłoszenia. - Jeśli akt nie posiada w treści takiej daty, to wejście w życie jest regulowane ustawą i wynosi 14 dni.

(…)

… kolejności: Ogłoszenie Wejście w życie (początek obowiązywania) - Akt normatywny może sam określić kiedy wchodzi w życie (tak jest najczęściej). Sejm głosując nad ustawią, głosuje jednocześnie nad tą datą. Datę ustala się przeważnie jako okres czasu od momentu ogłoszenia. - Jeśli akt nie posiada w treści takiej daty, to wejście w życie jest regulowane ustawą i wynosi 14 dni. - Vacatio legis - okres na zapoznanie się z treścią ustawy (między ogłoszeniem, a wejściem w życie)
- Może być akt normatywny wchodzący w życie z dniem ogłoszenia (brak vacatio)
- Zasada nie retroakcji - lex retro non agit. Zasada ta nie jest wyrażona w Konstytucji, ale jest wyinterpretowana z zapisu że Polska jest państwem prawa (TK to zatwierdził). Jedynym przypadkiem dopuszczalnym przez doktryne prawniczą zastosowania retroakcji…
… (desuetudo). Przykład: bilet peronowy. Obowiązywanie faktyczne norm: obowiązywanie systemowe + pk 5.
Jeśli nie jest sprzeczna z uznanymi normami etycznymi.
Obowiązywanie aksjologiczne - norma obowiązująca systemowo, obowiązująca faktycznie i niesprzeczna z normami moralnymi. Jest ono oparte na ocenie, a nie na normie
Obowiązywanie wewnętrzne: - Obowiązywanie systemowe
- Obowiązywanie faktyczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz