Abrogacja

Obowiązywanie prawa - Desuetudo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1554

przypadku uchyla się określone przepisy danego aktu normatywnego. Abrogacja - całkowite uchylenie aktu...

Obowiązywanie prawa, Akt normatywny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4907

o utracie mocy obowiązującej - wskazuje, iż niniejsza ustawa traci moc obowiązującą z dniem... Abrogacja...

Obowiązywanie prawa - akty normatywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

. abrogacja - całkowite uchylenie aktu normatywnego, bez ustanowienia w jego miejsce nowego aktu / derogacja...

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302

przepisów aktu normatywnego oraz zastąpienie ich nowymi *abrogacja - całkowite uchylenie aktu normatywnego...

Wstęp do nauki o państwie i prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartłomiej Secler
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3836

- osoba (osoby) od której pochodzi władza. Abrogacja- odwołanie, zniesienie, uchylenie ustawy bez...

Źródła prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 742

późniejszej umowy (art. 59) → milcząca abrogacja umowy - gdy nowa umowa jest nie do pogodzenia z zawartą...