Norma, budowa aktu prawnego - encyklopedia, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma, budowa aktu prawnego - encyklopedia, zagadnienia - strona 1 Norma, budowa aktu prawnego - encyklopedia, zagadnienia - strona 2 Norma, budowa aktu prawnego - encyklopedia, zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Norma prawna składa się: Hipoteza - wskazanie okoliczności które mogą się ziścić. Dyspozycja - wskazanie działania które trzeba zrealizować. Sankcja - skutek jaki następuje jeżeli norma nie będzie przestrzegana.
Norma sankcjonowana - norma która zaopatrzona jest w sankcje, która zabezpieczona jest sankcją.
Norma sankcjonująca - norma skierowana do innego adresata niż
Norma merytoryczna - zawiera nakaz lub zakaz określonego zachowania się pewnej osoby w pewnych okolicznościach.
Norma kompetencyjna - nakazuje albo zakazuje określonego zachowania się pewnej osoby jeżeli ktoś inny dokona czynności konwencjonalnej.
Czynność konwencjonalna - to fakt zachowania psychofizycznego, któremu to zachowaniu pewne reguły sensu nakazują nadać inne znaczenie niż sam fakt zachowania psychofizycznego.
Czynności konwencjonalne dotyczą ludzkich zachowań.
Wszystkie czynności prawne to czynności konwencjonalne.
Vacatio legis” - okres od chwili opublikowania aktu prawnego do chwili wejścia w życie.
Droga ustawy
3 czytania w sejmie Senat Prezydent Dz. U. Wejście w życie Budowa aktu prawnego Tytuł - który mówi o:
jakiego rodzaju jest akt prawny
data wydania aktu
przedmiot Preambuła - to wstęp do aktu prawnego. (może, ale nie musi być zawarta w akcie prawnym)
3 .Przepisy ogólne - mówią czego dotyczy ustawa, zakres przedmiotowy ustawy, kogo dotyczy ustawa. W części tej znajduje się definicja pojęć które użyte są w ustawie. Przepisy szczegółowe - zawierają konkretne rozwiązania merytoryczne, konkretne rozwiązania.
5. Przepisy o zamianie w przepisach obowiązujących - istotą przepisów zmieniających, jest dodanie przepisów do innych już istniejących przepisów prawnych.
Tekst ujednolicony aktu prawnego - jest to tekst przygotowany przez jakąś redakcję. Tekst jednolity aktu prawnego - jest to tekst opublikowany w Dz. U.
Gdy wskazujemy właściwy Dz. U., wskazujemy ten Dz. U. W którym została ona opublikowana po uchwaleniu, ale jeśli został opublikowany tekst jednolity wskazujemy Dz. U. w którym jest ten tekst jednolity.
6. Przepisy przejściowe 7. Przepisy końcowe W nich powiedziane jest:


(…)

….Przepisy końcowe
W nich powiedziane jest:
że uchyla się określony akt prawny, ten w którego miejscu wchodzi inna ustawa.
Informacja o wejściu w życie nowej ustawy (data wejścia).
Wskazuje datę z którą ta ustawa traci moc prawną.
Zasada nieretroakcji - zasada nie działania wstecz.
Lex retro non agit” - prawo nie działa wstecz.
Prawo nie może wiązać nakazów albo zakazów wyrażonych w przepisach ze zdarzeniami które miały miejsce przed wejściem w życie ustawy.
Eliminowanie całych aktów prawnych z systemu.
Uchylenie dotychczasowej ustawy (innego aktu prawnego ) i zastąpienie go nowym (derogacja).
Zasadą derogacji jest to że uchyla dany akt prawny, ten organ który go ustanowił.
Wyjątkowo ustawa może upoważnić Radę Ministrów do uchylenia rozporządzeń wydanych
Przez ministrów.
Derogacja może być:
całkowita…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz