Derogacja - strona 4

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302

nie zostanie z tego systemu wyeliminowana (dopóki nie utraci mocy obowiązującej. Uchylanie (derogacja, łac...

Tekst prawny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

końcowe (chronologicznie): - uchylające (klauzule derogacyjne; zakaz używania derogacji milczącej...

Wykład - rodzaje przepisów prawnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1162

innych przepisów- to: przepisy derogacyjne (uchylające)- mogą mieć charakter derogacji wyraźnych albo dorozumianych...

Budowa aktu normatywnego-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

: mogą być derogacje domyślne, które nie są ujęte w przepisie, ale są oczywiste, np. przepisy prawa komunistycznego...

Granice korzystania z praw człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2191

MECHANIZMY : wyjątki ex definitione limitacja w korzystaniu z praw człowieka derogacja zobowiązań...

Obowiązywanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

z norm już obowiązujących norma obowiązuje dopóki nie zostanie derogowana, czyli uchylona; derogacja...