Obowiązywanie prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa-opracowanie - strona 1 Obowiązywanie prawa-opracowanie - strona 2 Obowiązywanie prawa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Obowiązywanie prawa
obowiązywanie wewnętrzne - obo- wiązywanie konkretnej normy prawnej w ramach systemu prawa; norma prawna jest wtedy normą obowiązującą, gdy spełnia odpowiednie kryteria obowiązywania w ramach danego systemu prawnego
obowiązywanie zewnętrzne - wskazuje nam na to, co jest podstawą obowiązywania całego systemu prawa, czyli prawa jako całości
Obowiązywanie wewnętrzne - norma prawna obowiązuje w systemie prawa wtedy, gdy spełnia następujące warunki:
norma została wydana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi stanowienia prawa i weszła w życie
to, że norma musi być wydana zgodnie z obowiązującymi normami oznacza, że muszą być zachowane:
normy kompetencyjne - wskazują, który organ jest upoważniony do wydania danej normy; możemy mieć do czynienia z:
kompetencją generalną, która występuje, gdy istnieje norma prawna upoważniająca określony organ do wydawania norm określonego typu (np. nie ma przepisu, który by wyraźnie określał, że parlament może wydać prawo energetyczne)
kompetencją szczególną - istnieje określona norma prawna upoważniająca określony organ do wydania określonego aktu prawnego (np. rozporządzenia)
normy proceduralne - norma prawna jest norma obowiązującą, jeśli została wydana zgodnie z normami określającymi tryb wydawania norm tego rodzaju
„wchodzenie w życie”
akt prawny może sam określić datę swojego wejścia w życie
może stanowić, że wchodzi w życie z dniem ogłoszenia (ogłoszenie aktu jest obowiązkiem jego wejścia w życie); publikacja w Monitorze Polskim lub Dzienniku Ustaw to prolungacja, a wydawnictwa to organy prolungacyjne
akt może określić, że wchodzi w życie po upływie jakiegoś czasu od dnia ogłoszenia albo wskazywać konkretną przyszłą datę początku obowiązywania; okres pomiędzy ogłoszeniem aktu a wejściem w życie to tzw. vacatio legis; akty o dużym znaczeniu i obszerne z reguły wchodzą w życie po vacatio legis
retroakcja aktu prawnego, czyli działanie prawa wstecz; generalnie niedopuszczalne (Lex retro non agit), ale działanie prawa wstecz może mieć miejsce, gdy działa na rzecz obywatela
„ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 11.09.2003” → idiotyzm prawniczy
akt prawny nie określa daty swego wejścia w życie - jest tak, gdy moment wejścia regulują określone przepisy
warunek alternatywny wobec pierwszego, norma prawa jest konsekwencją norm obowiązujących; chodzi tu o takie normy, które można wyprowadzić z norm już obowiązujących
norma obowiązuje dopóki nie zostanie derogowana, czyli uchylona; derogacja może polegać na:


(…)

…) obowiązywała dlatego, że w pewnym momencie pojawiły się siły polityczne, które były w stanie ją uchwalić i egzekwować przestrzeganie. Wada tej koncepcji - ciągle nie wiemy dlaczego obowiązywała pierwsza konstytucja; pamiętać też należy, że prawa cywilne i karne są znaczenie starsze od pierwszej konstytucji. Hans Kelsen (Austria) usiłował rzecz tłumaczyć wskazując na istnienie normy podstawowej (grundenorm), która głosi, że należy przestrzegać pierwszej konstytucji.
Rozumowania w procesie stosowania prawa
sylogizm prawniczy - opiera się na zdaniach logicznych i normach prawnych; sylogizm nie jest rozumowaniem logicznym, gdyż opiera się na normach
tzw. przesłanką większą jest norma generalna, np. „kto ukradnie krowę, musi zapłacić grzywnę w wysokości 10 dukatów”
tzw. przesłanką mniejszą jest zdanie w sensie…
…. 6)
w systemie prawa zwyczajowego utrata mocy obowiązujących norm następuje poprzez tzw. desuetuduo, tj. odwyknięcie, które wiąże się z zanikaniem poczucia, że dana reguła jest obowiązkowa (np. Anglia - impeachment)
norma prawa nie może być sprzeczna z inną, jeśli na mocy reguł kolizyjnych skutkowałoby to utratą przez nią mocy obowiązującej
Obowiązywanie zewnętrzne
koncepcja prawa natury - oparta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz