Norma kompetencyjna/ Obowiązywanie prawa/ Stosowanie prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3794
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma kompetencyjna/ Obowiązywanie prawa/ Stosowanie prawa - strona 1

Fragment notatki:

Tematem rpzewodnim jest norma kompetencyjna-obowiązywanie prawa- stosowanie prawa.
informacje zawarte to norma kompetencyjna, etapy stosowania prawa.

Norma kompetencyjna - norma prawna, która udziela upoważnienia (kompetencji) do ważnego dokonania określonej czynności konwencjonalnej. Aby czynność konwencjonalna została dokonana, ważnie muszą być spełnione dwa warunki: musi być ona dokonana w określony sposób i podmiot, który jej dokonuje, musi mieć do tego kompetencje nadane mu przez normę kompetencyjną. Norma kompetencyjna nie nakłada na podmiot kompetentny żadnych obowiązków wobec swojej kompetencji. Obowiązki te pojawiają dopiero wtedy, gdy ustawodawca obok normy kompetencyjnej ustanowi jakieś inne normy merytoryczne związane z tą kompetencją.
Obowiązywanie prawa
Pojęcie
kryterium behawiorystyczne - norma prawa obowiązuje, bo jest stosowana, a nie jest stosowana bo obowiązuje; decyduje o tym wewnętrzne przekonanie adresatów
kryterium tetyczne - uznaje się za obowiązujące normy wydane przez organy upoważnione do ich wydania, natomiast normy konstytucyjne, jako stojące najwyżej w hierarchii źródeł prawa, obowiązują na mocy jej autorytetu
kryterium aksjologiczne - obowiązują te normy, które są odbierane dodatnio, niestosuje się natomiast przepisów niesłusznych, niezgodnych z akceptowanym poczuciem prawnym
Zakres obowiązywania
terytorialny - prawo obowiązuje na obszarze lądowym oraz morskich wodach przybrzeżnych, wnętrzu ziemi pod obszarem lądowym i morskim, na obszarze powietrznym (in plus - statki morskie i powietrzne, in minus - - placówki dyplomatyczne, bazy wojskowe); akty terenowe obowiązują wyłącznie na obszarze kognicji organów je wydających
personalny - dotyczy obywateli, bez wzglądu na miejsce ich przebywania oraz cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium państwa, wyłączenie kognicji dotyczy osób, które posiadają stosowne immunitety
temporalny - prawo nabywa moc obowiązującą wraz z wejściem w życie aktu normatywnego (określa to: specjalny akt normatywny lub też przepisy końcowe samego aktu), sposoby wejścia w życie aktu normatywnego: podanie daty kalendarzowej, określenie terminu liczonego od ogłoszenia, z dniem ogłoszenia), vacatio legis (okres od ogłoszenia do wejścia w życie zasadą jest 14 dni, dłuższe okresy dla prawa podatkowego i wyborczego), zakaz retroakcji, z wyjątkiem rozwiązań korzystnych bądź indyferentnych dla jednostek; istnieje możliwość różnicowania terminów wejścia w życie; utrata mocy obowiązującej (derogacja szczegółowa, derogacja generalna, desuetudo)
Kolizje norm - możliwość zastosowania dwóch różnych norm do tej samej sytuacji,
Lex superior derogati legi inferiori (jedyne organy uprawnione do badania zależności norm - sądy, TK, inne organy - mogą podjąć decyzję o takiej sprzeczności; Lex posteriori derogati legi priori (celowość jest zapewnienie obowiązywania późniejszego prawa, decyduje, co do zasady ogłoszenie aktu normatywnego); ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz