Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

note /search

Finanse - wykłady - Analiza wskaźnikowa

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
  • Finanse
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2611

Z jej treści można dowiedzieć się więcej o takich aspektach finansów, jak: watość przedsiębiorstwa, mierniki wartości kreowanej, ekonomiczna wartość dodana EVA, czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa. : Wprowadzenie do analizy finansowej Analiza wskaźnikowa Z punktu widzenia inwestora anal...

Kontrasygnata, prerogatywy i uprawnienia prezydenta

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Pobrań: 574
Wyświetleń: 7539

in.: uprawnienia prezydenta wobec Parlamentu, stosunki prezydenta z rządem, sprawy stosunków zagranicznych. KONTRASYGNATA, PREROGATYWY, KOMPETENCJE PREZYDENTA Instytucja KONTRASYGNATY polega na uzależnieniu ważności aktów podejmowanych przez głowę państwa od ich zaakceptowania przez premiera lub o...

Pozycja ustrojowa Prezydenta

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5166

Tematem przewodnim jest pozycja ustrojowa Prezydenta, zasady, stosunki Prezydenta z Parlamentem. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP Omawiając zasadę podziału władzy wskazano, że jednym z podmiotów władzy wykonawczej jest Prez...

Norma kompetencyjna/ Obowiązywanie prawa/ Stosowanie prawa

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3794

Tematem rpzewodnim jest norma kompetencyjna-obowiązywanie prawa- stosowanie prawa. informacje zawarte to norma kompetencyjna, etapy stosowania prawa. Norma kompetencyjna - norma prawna, która udziela upoważnienia (kompetencji) do wa...

Procedury uchwalania studium i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestr...

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4389

Ściąga, która przydała mi się na kolokwium z prawa administracyjnego:) Procedura uchwal.studium1.uchwałę podejmuje rada o przystąpieniu do uchwalenia studium,rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag2.jako załączniki do studium stanowią tekst i rys. studium3wójt/burmistrz/prezydent pr...