Finanse - wykłady - Analiza wskaźnikowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykłady - Analiza wskaźnikowa  - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści można dowiedzieć się więcej o takich aspektach finansów, jak: watość przedsiębiorstwa, mierniki wartości kreowanej, ekonomiczna wartość dodana EVA, czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

: Wprowadzenie do analizy finansowej
Analiza wskaźnikowa
Z punktu widzenia inwestora analiza sprawozdań finansowych służy wyłącznie temu, aby przewidywać przyszłość, podczas gdy z punktu widzenia zarządu analizy sprawozdań finansowych są użyteczne zarówno do przewidywania przyszłych warunków działania firmy, jak i stanowią -co ważniejsze-punkt wyjścia do planowania działań, które wpłyną na przyszłe wydarzenia.
Analiza wskaźników firmy jest na ogół pierwszym krokiem w analizie finansowej. Wskaźniki odzwierciedlają zależności między pozycjami sprawozdań finansowych.
1 Wskaźniki płynności
Wskaźnik bieżącej płynności= Aktywa bieżące / Pasywa bieżące
Aktywa bieżące- gotówka, zbywalne papiery wartościowe, należności i zapasy.
Pasywa bieżące - zobowiązania krótkoterminowe, skrypty dłużne, wymagalne kwoty zobowiązań długoterminowych, naliczonych podatków dochodowych, wynagrodzeń pracowniczych.
Wskaźnik natychmiastowej płynności = Aktywa bieżące - Zapasy / Pasywa bieżące
Zapasy - półprodukty, materiały zakupione do produkcji.
2 Wskaźniki zarządzania aktywami
Wskaźnik rotacji zapasów= Wpływy ze sprzedaży / zapasy
Wskaźnik odroczenia wpływów ze sprzedaży w dniach = Należności / Sprzedaż roczna :360
Wskaźnik rotacji środków trwałych = Wpływy ze sprzedaży / Środki trwałe netto
Wskaźnik rotacji aktywów ogółem = Wpływy ze sprzedaży / Aktywa ogółem
3 Wskaźniki zarządzania długiem
Wskaźnik zadłużenia = Zadłużenie ogółem / Aktywa ogółem
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem= EBIT / płatności odsetkowe
EBIT- zysk z działalności operacyjnej.
4 Wskaźniki rentowności
Marża zysku = Zysk netto / Wpływy ze sprzedaży
Podstawowy potencjał dochodowy = EBIT / aktywa ogółem
Dochód z aktywów = Zysk netto / aktywa ogółem
Dochód z kapitału akcyjnego = Zysk netto / Zwykły kapitał akcyjny
5 Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik cena /zysk (P/E) = Cena 1 akcji / zysk 1 akcji
Wskaźnik księgowa 1 akcji = Zwykły kapitał akcyjny/ liczba akcji
Wskaźnik cena rynkowa/wartość księgowa (M/B) =
Cena rynkowa 1 akcji/ wartość księgowa 1 akcji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz