Wykład - Kwestia ograniczania suwerenności z perspektywy prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Kwestia ograniczania suwerenności z perspektywy prawa międzynarodowego - strona 1 Wykład - Kwestia ograniczania suwerenności z perspektywy prawa międzynarodowego - strona 2

Fragment notatki:

Kwestia ograniczania suwerenności z perspektywy prawa międzynarodowego
Niektórzy uważają, że zjawiska związane z globalizacją i integracją pokazują, że suwerenność traci swój sens i zmniejsza się jej znaczenie. Pojawia się koncepcja suwerenności podzielonej, rozproszonej czy współsuwerenności. Obecnie państwa są do tego stopnia powiązane wzajemnie i uzależnione politycznie, gospodarczo, militarnie, kulturalnie, że żadne z nich nie może powiedzieć, iż jest całkowicie niezależne od pozostałych. Bardzo znaczne ograniczenia suwerenności państwowej tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej wiążą się z przynależnością państw do międzynarodowych (ponadnarodowych) struktur integracji gospodarczej i politycznej.
Może być ograniczona na rzecz społeczności międzynarodowej, czyli na rzecz wszystkich państw i ich obywateli (np. prawo przepływu przez obce morze terytorialne lub immunitety jurysdykcyjne dla dyplomatów) lub na rzecz niektórych konkretnych państw (np. umowy tranzytowe). Jeśli chodzi o działalność podejmowaną przez państwo na obszarze innego państwa, które może spowodować szkodliwe skutki (w sensie fizycznym) obowiązuje zasada: żadne państwo nie może korzystać z własnej suwerenności terytorialnej w sposób, który narusza suwerenność terytorialną drugiego państwa.
--
Zjawiska dotyczące integracji państw i globalizacji pokazują, że suwerenność traci sens.
Pojawiają się poglądy negowania lub relatynzacji suwerenności
Rozproszona
Podzielona
Współsuwerenność;
Państwa zabiegają o suwerenność (nie straciła znaczenia w PM);
CNOTA OGÓLNA - SUWERENNOŚĆ
Konkretyzuje się w różnych przypadkach;
Nieingerencja w sprawy wewnętrzne - przedłużenie suwerenności;
Cecha państwa jako całości, określa wszystkie elementy państwa (w przypadku ludności - suwerenność ludu (zwierzchnik władzy w państwie)
Czy suwerenność jest zbywalna?
MTS w spr. Dot. delimitacji morskiej i spr. Terytorium Katar - Bahrajn (2001), mówi o nabyciu suwerenności terytorialnej;
MTS - azyl dypl. Terytorialny (1950) - mówi, że to derogacja od suwerenności państwa, że taka derogacja nie może być uznana, chyba że w konkretnym przypadku udowodni się jej postawę prawną - Prof. Mik - w orzeczeniach jest skrót myślowy. Zbywane jest terytorium, a nie suwerenność terytorialna. Tytuł suwerenny zostaje rozciągnięty lub wycofany, ale nie jest to transfer suwerenności terytorialnej tylko transfer terytorium (które jest podstawą suwerenności) Suwerenność nie może być wykonywana poza terytorium państwowym, używa się innych terminów: jurysdykcja, kontrola, prawa suwerenne (sprawowanie w odniesieniu do terytoriów nie będących terytorium państwa)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz